Aktieaktivism till Jul?!?

27 november 2006

Årets julklapp kanske ska vara en (1) aktie. Köper du Ericsson kostar det under femtiolappen, Telia strax över och köper du Volvo är du uppe i nästan femhundra.

Bakgrunden till idén om att köpa en aktie i ett flertal tunga bolag (Aktion 50/50) är att den borgerliga regeringen har avvisat förslaget om lagstadgad könskvotering till bolagsstyrelserna. Den förra regeringen snickrade på en lag som skulle ha trätt i kraft år 2008. Den nya regeringen och den nya jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni (fp), vill inte ha någon lag men anser för den skull inte att situationen är tillfredsställande.

Och hur skulle hon kunna tycka det när de svenska bolagsstyrelserna till 83 procent består av män? Och när ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet, står det på regeringens hemsida, uppdaterad efter valet, under rubriken ”Makt och inflytande”. Där står det också att man då menar ”..den makt som ligger utanför det som vanligen räknas till det demokratiska styrelseskicket. Det handlar om den makt som representeras av t.ex. företagen, medier och trossamfund och som har stor betydelse i formandet av vårt samhälle.”

Företagen har alltså en viktig roll i arbetet för ett jämställt samhälle. En roll som de ofta värjer sig emot men som jag inte tycker att dom så lättvindigt ska kunna avsvära sig ansvaret för.

Jag har förstått att många inom näringslivet både är glada över regeringsskiftet och åt det faktum att den lagstadgade kvoteringen nu är helt avpolletterad. Jag tror att Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström, hör till de glada. Jag respekterar att människor har andra politiska åsikter än jag själv och jag unnar varje människa sann glädje. Däremot rinner respekten av när jag läser Urban Bäckström i Svensk Näringslivs Nyhetsbrev daterat den 26 oktober.

Vilken okunnighet! Vilket synsätt på kvinnor! Hör här på en mening i ett stycke som handlar om vikten av mångfald: ”Vi stöder på olika sätt många av de mentorsprogram och andra satsningar som kan bidra till att skapa kraft hos dem som kommer att bli förebilder för andra – de må vara utlandsfödda, handikappade, kvinnor eller andra grupper”. Kvinnor eller andra grupper! Har Urban Bäckström inte förstått det mest elementära? Är Urban Bäckström representativ för hela organisationen Svensk Näringslivs syn på kvinnor så blir man ju mörkrädd. Han/man/de borde väl i alla fall kunna räkna?!?

Kan man räkna så vet man att kvinnor inte är någon ”grupp” i bemärkelsen i minoritet och/eller avvikande på något sätt. Den kategoriseringen är inte giltig för kvinnor. Kvinnor är hälften av befolkningen. Kanske t.o.m. några fler, om vi räknar noga. Fler kvinnor än män är välutbildade och fler har tagit ut akademiska examina. Men för Urban Bäckström är alla grupper lika. Att mannen är norm är så självklart att han finner debatten om könskvotering ”udda”, skriver han i sitt brev.

Tyvärr verkar Urban Bäckströms uttalande typiskt för många män inom näringslivet. Så här sa en hög chef på ett börsnoterat företag på ett seminarium för inte länge sedan: ”Det här med kvinnligt och manligt, att vara hemma och att vara chef, det sitter i generna.” Och så här sa Jan Carlzon, ordförande för Företagarna, i SvD (24/10) när han berättade att han aldrig tyckt om det kvoteringshot som förra regeringen hängt över företagen: ”Det betyder att man skulle diskriminera kvalificerade män om man skulle begära en kvotering på 50/50 i styrelserna”. Kanske fler än Jan Carlzon i själva verket är rädda för att bli bortkvoterade? Finansmannen Mats Qvibergs yttrande ”Det ligger i kvinnors gener att vilja bli försörjda av män” är redan en tragisk klassiker. Visst kom det en ursäkt, men värderingarna var redan vädrade.

Urban Bäckströms grunda insikter i jämställdhetsfrågan till trots – han skriver något klargörande i sitt nyhetsbrev också. Nämligen att frågan om styrelsesammansättningen uteslutande är en fråga för ägarna. Bolagens valberedningar, som lägger fram förslag på nya styrelseledamöter, domineras idag fullständigt av män. Jag tror att dom behöver hjälp. Om dom har samma synsätt på kvinnor som Urban Bäckström m.fl. så behöver dom hjälp. Snarast och senast på stämman i vår, då nya styrelser ska väljas. Det är ägarna som väljer. Aktieägarna. Som också kan ställa frågor om bolaget i allmänhet och valberedningens förslag till bolagsstyrelse i synnerhet. Så i stället för att julklappen blir H&M:s underkläder kan man köpa en H&M-aktie, med närvaro- och yttranderätt på stämman i vår.

Gudrun Schyman
Talesperson