Människa eller djur?

14 november 2006

Under rubriken Vem är människa och vem är djur? föreläste Lisa Gålmark i Umeå häromsistens. Lisa är historiker, författare och en förespråkare för att koppla samman feminism och djurrätt.

Lisa Gålmark utgick under föreläsningen från sin bok Skönheter och odjur (Makadam, 2005). Hon tog ett helhetsgrepp för att visa på manssamhällets omfattning och började i det hon menade är grunden i manssamhället, förtrycket mot djur. Många av de Umeåbor som kommit för att lyssna fick under kvällen ett nytt och intressant perspektiv de aldrig sett så klart förut.

”Maktordningen mellan djur och människa är den maktordning som har legat till grund för andra maktordningar i samhället”. Detta var en av flera teser under kvällen. Lisa Gålmark pekade på sambandet med hur det såg ut för länge sedan då män gick ut och jagade med vapen (krig och dominans mot djur). Vapen som sedan kunde användas mot andra, till exempel kvinnor. Samma mönster går igen i den västerländska historien; mental avtrubbning och förtingligande av den andre, som börjar i relationen till djur, blir en hållning och ett sätt att behandla andra människor på främmande kontinenter, så kallade främlingar.

Gålmark lyfte något som för många är okänt – att de flesta av slavarna som arbetade på plantagerna i Västindien och USA var kvinnor. För att få människor att begå den typen av handlingar, att fängsla mängder av människor, så jämförde man slavarna med djur. Eftersom djur redan var förslavade kunde erfarenheterna och kunskapen därifrån överföras på människor. Djur blev så att säga ”träningsobjekt” för den vite mannens förtryck mot andra. Människor behandlades som djur redan behandlades. Mest groteskt användes modellen av nazisterna. Det var ingen slump att just agronomer var de som utvecklade koncentrationslägren. Systemet var redan utvecklat på djur i den industriella djurslakten.

”Vad vill vi vara för människa?”, frågade Gålmark. ”Vill vi ha ett samhälle som bygger på kuvande, våld och dödande? Eller vill vi vara den människa som får använda sin samarbetsförmåga, sin kreativitet och empati och som bygger samhällen som kan bevara den här planeten?” För, som Lisa Gålmark betonade: ”Människomanssamhällets sätt att exploatera jorden och förtrycka människor och djur kommer att leda till en total katastrof. Det är dags att punktera myten om det goda livet i västvärlden.”

”Det är inte underordnade grupper som ska tävla om resurserna och pengarna”, var ett uttalande som Gålmark återvände till flera gånger under sin föreläsning. Detta för att poängtera att inga förtryckta grupper egentligen står emot varandra. Maktanalysen måste alltid finnas där. Ett exempel där pensionärers rättigheter ställts emot djurens rättigheter lyftes här.

Under frågestunden gav Lisa Gålmark några utmaningar till Feministiskt initiativ, som hon upplever har missat en del av helheten i människomanssamhället. ”En global tydligare vision hade jag önskat. Ett politiskt parti är mer än en intresseorganisation. Man bör våga ifrågasätta grundvalarna för nuvarande samhällsinriktning.”

Många fler intressanta analyser och diskussioner kom upp under kvällen och gav nya krafter till initiativet och åhörarna i Umeå, som med en stor applåd tackade Lisa Gålmark som sedan tog nattåget hem igen genom ett snötäckt vinternorrland.

En hälsning från Fi Umeå!

ps: Visste du att det finns en djurrättsgrupp i nätverksform (mejllista) inom Fi? Låter det intressant? Hör av dig till [email protected]