Carlshamre vill fokusera på efterfrågan

14 november 2006

Maria Carlshamre, EU-parlamentariker och riksdagskandidat för Fi i årets val, är nu högaktuell i Strasbourg med den så kallade Bauerrapporten.

Maria Carlshamre har som ansvarig för människohandelsfrågor inom den liberala partigruppen ALDE och som medlem i kvinnoutskottet FEMM skrivit ett betänkande tillsammans med de konservativas Edit Bauer (PPE) om strategier som medlemsstaterna ska tillämpa mot människohandel.

Carlshamre har skrivit delen som handlar om trafficking och människohandeln för sexuella tjänster. Hennes förslag innefattar bland annat, för första gången inom EU, att man ska börja titta på marknaden, efterfrågan och kunderna när man diskuterar bekämpning av människohandeln.
– Vi kan inte ha en inre sexmarknad inom EU samtidigt som vi hävdar att vi bekämpar trafficking och försvarar mänskliga rättigheter inom EU. Det innebär att vi måste våga diskutera de prostituerades kunder och efterfrågan istället för att bara fokusera på kvinnor, säger europarlamentarikern Maria Carlshamre.

Bauerrapporten ska debatteras i Strasbourg onsdagen den 15 november och röstas om på torsdagen den 16 november i samband med Europeiska parlamentets novemberplenum.

Mer om Bauerrapporten och Maria Carlshamres feministiska arbete i Europaparlamentet hittar du på www.mariacarlshamre.se

Webbredaktionen