Vi behöver flera par glasögon

10 november 2006

Nu har det gått över ett år sedan vi i Fi hade vårt första årsmöte i Örebro. Det här året har på många sätt varit omtumlande för oss alla och gett massor av erfarenhet för framtiden för de flesta medlemmar. Närmast ska vi nu ta tag i den interna demokratin och organisationen i Fi och det blir jättespännande och helt avgörande för framtiden.

Den tid och det samhälle vi lever i kräver feministiska kunskaper för att kunna påverka – internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt och om man ser sammanhang i vad som sker så kommer också ständigt nya aha-upplevelser. När de feministiska glasögonen en gång satts på nästippen kan de aldrig mer tas av, på gott och ont, för ingen blir mer älskad eller mer hatad än den som ständigt för kamp mot orättvisorna där könsmaktsordningen – den strukturella makten på grund av manligt kön – är den segaste och den svåraste orättvisan att bekämpa!

Men det räcker inte med att vara medveten om orättvisorna ”och vilja göra något åt dem” som kvinnorörelsen och feminister försökt i massor av år. Det gäller också att ha redskapen – kunskap om organisation och föreningskunskap och inte minst kunskaper om kvinnohistoria och demokratiutveckling.

För att se vad som sker behövs här folkbildningens glasögon som komplement till de feministiska. När vi i Fi nu ser över vår egen organisation är det viktigt att alla kan känna sig delaktiga.

Det är inte lätt att bära dubbla glas, men vi kvinnor (och några män) har alltid burit många olika bördor samtidigt så mitt förtroende för att Fior runt om i landet ska klara detta är stort! Jag är säker på att om några år har vi i Fi lyckats få ihop bägge glasögonen till ett par – progressiva.

Redan den gamle arbetarkämpen Joe Hill sa en gång för hundra år sen: ”Gråt inte, organisera er” – det gäller än!

Kristina Niva, Luleå
Fi styrelseledamot