Årsmöte i Örebro 9–11 september

25 augusti 2005

Feministiskt initiativs första ordinarie årsmöte kommer att hållas i Örebro den 9–11 september. Vi hoppas att det blir ett historiskt och roligt årsmöte!

Anmälan till årsmötet görs på Conventums webbplats. För att kunna registrera dig måste du vara medlem och använda den kod som har skickats hem till dig. Anmälan kan göras till och med den 19 augusti.

Om du får problem med anmälan eller har andra frågor kan du mejla till [email protected].

Årsmötet börjar kl 13.00 på fredagen och slutar 18.00 på söndagen.

Val på årsmötet

Feministiskt initiativs organisation är ny och mycket av formerna är fortfarande öppna och ska bestämmas först på årsmötet.

Som stadgarna ser ut idag ska en styrelse för de närmaste två åren ska väljas. Det är fortfarande inte bestämt hur stor styrelsen ska vara men en rimlig gissning är någonstans mellan 7–15 personer. Styrelsen kommer att arbeta både med organisatoriska och politiska frågor och uppdraget kräver tid och engagemang de närmaste två åren.

En revisionsnämnd bestående av 3 revisorer ska också väljas.

Det är också möjligt att årsmötet kommer att vilja välja någon form av frontpersoner som kan föra organisationens talan. Begreppet talespersoner har diskuterats i organisationen. Exakt hur ett sådant uppdrag skulle se ut och hur många som ska väljas bestäms först på årsmötet.

Valberedning

För att underlätta valen finns en valberedning bestående av 5 personer. Vi som sitter i valberedningen är Anna-Clara Olsson, Maria Lindhgren, Imri Sandström, Meriam Chatty och Karin Ahlquist.

Vi har till uppgift att informera om de val som ska göras på årsmötet, ta emot nomineringar till dessa val och sprida information om vilka kandidater som finns. Vi har också till uppgift att föreslå en sammansättning av styrelseledamöter som årsmötet sedan får ta ställning till. Givetvis har årsmötet möjlighet att välja bland alla kandidater.

Eftersom det inte finns några färdiga förslag angående eventuella talespersoner eller dylikt kommer vi i valberedningen att avvakta den nuvarande styrelsens förslag till årsmötet och anpassa vårt arbete efter det. Vi kommer också att anpassa oss till de förslag som kommer angående styrelsens roll och storlek. Mer information kring valen på årsmötet kommer därför i början av augusti, tillsammans med möteshandlingarna till årsmötet.

Vi i valberedningen vill nu uppmana alla som är intresserade av att sitta i Fi:s styrelse eller revisionsnämnd att anmäla sitt intresse till oss enligt instruktionen nedan. Vi vill också be er att sprida denna information vidare och att uppmuntra personer som ni tycker är lämpliga att anmäla sitt intresse till oss.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller synpunkter på vårt arbete. Vi i valberedningen nås på [email protected]. Det går också bra att ringa till Anna-Clara Olsson på 0731-506070 och till Karin Ahlquist på 076-8053003.

Intresseanmälan

Observera att den som kandiderar själv måste skicka in sin intresseanmälan till oss enligt instruktionerna nedan. Detta för att det annars blir svårt att kontrollera att alla nominerade verkligen vill ställa upp till val. Sista datum för att komma med i valberedningens information är den 19 augusti. En presentation av alla kandidater kommer sedan att skickas ut med möteshandlingarna den 31 augusti.

Anmäl intresse så här:

  • Kopiera texten nedan
  • Klistra in texten i ett mejl
  • Fyll i alla uppgifter och ange om du vill sitta i styrelsen eller revisorsnämnden
  • Skicka mejlet till [email protected].

Jag vill sitta i Fi:s styrelse/revisorsnämnd

Namn:
Telefon:
E-post:
Postadress:

Presentation:

Namn:
Ålder:
Bostadsort:
Födelseort:
Utbildning:
Yrke/sysselsättning:
Tidigare yrken/sysselsättningar:
Föreningserfarenhet/tidigare politiskt engagemang:
Engagemang i Feministiskt initiativ:
Övrigt intressant om mig:

Därför vill jag sitta i Fi:s styrelse/revisorsnämnd:

Intresserad av särskilda uppdrag/funktioner/områden i styrelsen: