På tal om kvinnor och män

8 oktober 2006

Nu är 2006 års version av På tal om kvinnor och män här. Boken synliggör jämställdhetsutvecklingen i Sverige med statistik om kvinnor och män inom många områden.

Du kan ladda ner På tal om kvinnor och män på Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se

Läs på och sprid till andra!

Webbredaktionen