Vi måste vara en blåslampa!

6 oktober 2006

Den nya regeringens löften i regeringsförklaringen när det gäller kvinnors säkerhet och rätten att leva utan våld låter ganska självklara:

”Kvinnor skall kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor skall skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.”

Och Nyamko Sabuni som integrations- och jämställdhetsminister kan visa sig innebära en förbättring i jämförelse med Jens Orback. Hon vill ha ett stopp för offentlig finansiering av religiösa friskolor, förbud mot mödomskontroller och hon vill införa en 15-årsgräns för huvudduk. Hennes krav på obligatoriska gynundersökningar på unga flickor var däremot mycket tveksamt.

Tyvärr saknas i regeringsförklaringen en enda referens till hur den nya regeringen ser på problemet med människohandel. Där kan Sverige göra en stor insats genom att visa hur sexköpslagen har bidragit till att minska människohandeln. Men som alltid ord är ord – vi måste också kräva handling och vara en blåslampa i de här frågorna!

Med Göran Hägglund som socialminister blir det också ett oerhört viktigt uppdrag för oss i Feministiskt initiativ att bevaka och kommentera alliansens politik på dessa områden.

Maria Carlshamre
Eu-parlamentariker