Viktigt steg mot europeisk sexköpslag!

5 oktober 2006

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i dag (torsdag den 5 oktober) igenom ett betänkande om EU:s strategier mot människohandel i Europa, skriver Maria Carlshamre, tidigare riksdagsledamot för Fi, i ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Ansvariga för betänkandet är Edit Bauer, europarlamentariker från den konservativa partigruppen PPE och Maria Carlshamre själv, som i parlamentet representerar liberaldemokratiska ALDE. Carlshamres del fokuserar på efterfrågan och hur medlemsstaternas skiftande prostitutionslagstiftning påverkar människohandeln.

Bland annat påpekas i betänkandet att ”medlemsstaterna måste erkänna att en legalisering av prostitution gör det enklare att köpa sex, också av dem som utsatts för människohandel.”

– Allt fler här i Europaparlamentet börjar förstå att det finns en koppling mellan människohandeln och prostitution. Den kopplingen är efterfrågan – sexköparna – och jag är övertygad om att medlemsländerna nu på allvar måste börja arbeta mot människohandel genom att se över prostitutionslagstiftningen, konstaterade Maria Carlshamre efter omröstningen.

Hon understryker samtidigt att det återstår ett hårt arbete för att få igenom betänkandet i plenum, en omröstning som förmodligen äger rum i slutet av november.
– Detta är ett historiskt viktigt steg, men man kan inte slå sig till ro. Jag börjar omedelbart med att få med mig så många som möjligt av mina kolleger. Motståndet finns överallt, men jag har också allierade i alla partier.

Webbredaktionen