Vi behöver din hjälp!

4 oktober 2006

Vi satsade friskt! Med mycket knappa resurser kom vi mycket långt. Vi har gjort ett makalöst arbete när man blickar tillbaka. Vi har genomfört en rikstäckande och mycket vital valrörelse som har omfattat bland annat affischeringskampanjer, tunnelbane- och bussreklam, radioreklam, valstugor, foldrar, böcker, landsomfattande turné till sjuttio städer och hundratals aktiva medlemmar.

Nu måste vi återigen be om din hjälp!

Totalt har vi spenderat drygt två miljoner för att genomföra detta arbete, en i sammanhanget mycket blygsam summa. Uppdraget från årsmötet var tydligt; att försöka komma in i riksdagen och det är styrelsen som beslutat hur pengar ska användas för att uppnå detta. I slutskedet av valrörelsen fattades det beslut om ett antal annonser som ansågs viktiga och styrelsen gjorde bedömningen att vi skulle nå över 1 procent i valet. Vi hade då fått tillbaka pengarna vi betalat för valsedlar, ca trehundratusen kronor. När vi nu landade på ett resultat under en procent, har vi istället ett underskott på 100 000 i kassan som vi snabbt måste samla in.

Självklart måste vi också fylla på kassan ännu mer för allt spännande som ligger framför oss. Till exempel förberedelser för årsmötet i början av 2007!

Vi emottar nu alla bidrag tacksamt, små som stora. Det kan antingen vara direkta bidrag till vårat postgiro 405753-5. Du kan också stödja oss genom att handla i vår webbutik eller genom att värva nya medlemmar.

Styrelsen kommer också inom kort att sätta igång olika aktiviteter för insamling av pengar till fortsatt arbete.

Håll ögonen öppna, nu kör vi vidare!

Styrelsen