Välkommen till Feministiskt initiativ!

4 april 2005

Feministiskt initiativ är en sammanslutning av kvinnor som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska börja driva feministiska frågor.

Vi anser att dagens politiska system inte förmår förverkliga ett jämställt samhälle.

Feministiskt initiativ vill tillföra en ny dimension i politiken. Vi kommer att ställa politiska krav utifrån en feministisk analys. Vi sätter de feministiska frågorna högst på dagordningen och vill på det sättet vitalisera demokratin.

Frågorna är inte nya, men vi kommer att driva dem på ett nytt sätt. Det är dags för de feministiska frågorna att på allvar ta plats i den parlamentariska politiken. Därför söker Feministiskt initiativ nu stöd för att komma in i Riksdagen efter valet 2006.

Vi välkomnar nya medlemmar, såväl kvinnor som män, som solidariserar sig med vårt arbete.