Orättvisa leder Kiruna in i framtiden!

2 oktober 2006

”Länsstyrelsen riktar kritik mot Kiruna kommun för att det inte finns några kvinnor bland makthavarna i planeringsgruppen inför stadsflytten. Det strider mot de nationella jämställdhetsmålen.” (citat SR Norrbotten.)

I förra veckan kunde den uppmärksamma ta emot ovanstående meddelande. Sen blev det tyst! Varför är det alltid så att när någon, i det här fallet länsmyndigheten, påpekar att jämställdheten är eftersatt så tiger etablissemanget?

Tror man verkligen att ingen kritik kommer att kunna tränga igenom, om man bara tiger ihjäl synpunkter man inte gillar? Eller är det så att kvinnors åsikter inte bedöms tillräckligt intressanta för att ”få” vara med? Störs ”brödraskapets” planer så mycket att man inte ens drar sig för att strunta i de nationella jämställdhetsmålen?

Stadsbyggnadsfrågorna har en central betydelse för hur livet kan utformas med hem, arbete, skola, fritid, kultur och många fler aspekter. Det är ett område där männens tyckande och tänkande alltför länge har fått stå oemotsagt, kvinnornas erfarenheter får helt enkelt ingen plats och därmed läggs heller inga synpunkter som kan ge en delvis annan inriktning på byggande och boende.

Under valrörelsen hördes många män som uttalade sig angående hur ett samhälle ska se ut för att passa in i de sedan länge etablerade mallar som just män har utformat. Vi i Fi var ensamma om att tala för en annan och mänskligare värld. Kvinnor är halva befolkningen och om inte den halvan i verklig mening kan påverka planeringen så är det ytterligare ett tecken på att kvinnor enbart förväntas flytta in i det samhällsbygge som utformats utan deras inflytande!

När ett helt samhälle ska byggas för framtiden, som i fallet med Kiruna, så saknas kvinnors visioner om inte de etablerade partierna snarast åtgärdar den orättvisa som det innebär att halva befolkningen inte kan delta i planeringen. Då återstår endast att konstatera att orättvisa leder det nya Kiruna in i framtiden!

Kristina Niva, Luleå
Agneta Andersson, Kiruna
medlemmar i Feministiskt initiativ

Artikeln har också publicerats i Norrländska Socialdemokraten: www.nsd.se