Första mötet i Luleå efter valet

2 oktober 2006

Kristina Niva rapporterar från Fi Luleås första medlemsmöte efter valet.

Vi var några stycken som samlades, och stärkta i första hand av att så många som 522 personer la sin röst på Fi i kommunvalet och att över 1 000 personer från länet gjorde det i riksdagsvalet, bestämde vi oss för att nu fortsätta bedriva aktiv verksamhet – både utåtriktad och medlemsinriktad under den kommande perioden.

Vi har bjudit upp Gudrun Schyman den 17 oktober och då hoppas vi att många fior från hela Norrbotten ska komma. Vi har också beslutat oss för att arbeta med vårt lokala valmanifest/program och bland annat skriva medborgarförslag. Med våra feministiska glasögon på nästippen ska vi hålla koll på etablissemanget under mandatperioden, skriva artiklar och mycket mer!

För att på ett bra sätt kunna ta hand om medlemmar och sympatisörer ska vi anordna utåtriktade politiska samtal och dessutom starta upp en feministisk föreläsningsserie. Vi kommer att ha aktiviteter varje månad framöver – så Fi lever och kommer att utvecklas ytterligare i Norrbotten. Vi återkommer angående datum.

Tyvärr hade vi ingen kamera vid detta första planeringsmöte.

Kristina Niva
i ett kallt Luleå