Siffror från Valu

30 september 2006

Fi(n) statistik!

ValU kallas den undersökning som Sveriges Television genomför utanför vallokalerna på valdagen. Det råder ju rösthemlighet, ingen ska kunna få veta hur och vad du röstar på, och därför är detta den statistiska information som går att få tag i om man vill göra analyser av varför och hur människor gör sina politiska val. Maria Jansson i Fi:s styrelse har tittat på några av resultaten och hur de tolkats. Mycket är ju intressant, både för Fi och för politiskt engagerade feminister i stort.

Invandrare och företagare (men inga bönder) röstade på Fi

För det första kan man konstatera att Fi är jämförligt starkast i gruppen ”invandrare”, där 1,9 procent röstade på Fi, och i gruppen ”de som bestämde sig sista veckan/på valdagen”, där också 1,9 procent röstade på Fi.
Bland Saco-medlemmar (väljare mellan 22–30 år) och företagare var det 1,7 procent som valde Fi.
Siffrorna ska jämföras med 1 procent, som är ValU:s siffra för den totala andelen röster för Fi (i realiteten sjönk detta valresultat till 0,68 procent när alla röster var räknade). Också offentliganställda och arbetslösa röstade mer på Fi än genomsnittet: 1, 3 respektive 1,4 procent i grupperna ”offentliganställda” och ”arbetslösa” valde Fi.

Däremot har Fi inte så stort stöd bland jordbrukare (0 procent), personer över 65 år (0,6 procent) samt ”de som bestämde sig tidigt” (0,6 procent).

Jämställdhet, miljö och skola viktigt för Fi-väljare

Av de som röstade på Fi uppgav 81,2 procent att jämställdhet var mycket viktigt för deras val. Detta kan jämföras med siffror runt 50 procent för dem som röstade på miljöpartiet och vänsterpartiet och blott 25 procent för dem som röstade på moderaterna. Utöver jämställdhet uppger 46,2 procent att skola och utbildning är mycket viktigt, samt (44,1 procent) att miljön är mycket viktig.

De frågor som få Fi-väljare tycker är mycket viktiga för sitt val är: skatterna (8,8 procent), företagarnas villkor (10, 4 procent) samt EU/EMU (13,8 procent).

Fi är inget missnöjesparti

En fråga som ställdes var hur stort förtroende väljarna har för politiken. Bland dem som valt något av de etablerade riksdagspartierna svarar mellan 50 och 60 procent att de har stort förtroende för svenska politiker. Allra störst förtroende för politiker har s-väljare, där 64, 4 procent uppger att de har stort förtroende. Om man däremot tittar på Sverigedemokraterna och Junilistan så landar andelen med förtroende för politiker på 20, 4 procent (jl) respektive 12, 4 procent (sd).
Av Fi:s väljare svarar hela 40,8 procent att de har stort förtroende för politiker. Även bland Fi:s väljare finns det fler som misstror politiker än bland de etablerade riksdagspartierna, men andelen som har förtroende för politiken ligger ändå betydligt närmare de etablerade partiernas siffror än Junilistans och Sverigedemokraternas. En tolkning av detta, som statsvetaren och Fi-styrelseledamoten Maria Jansson gör, är att Fi faktiskt inte är ett missnöjesparti. En röst på Fi har för många väljare varit en röst på ett alternativt politiskt parti – och inte en röst mot de andra partierna.

Webbredaktionen