Om anmälningsavgiften till årsmötet

8 augusti 2005

Skälet till att vi tvingas ta ut en anmälningsavgift till årsmötet är att Fi har en skral ekonomi som inte kan täcka hela kostnaden för årsmötet.

Anmälningsavgiften täcker kostnader för anmälningsadministration, mat samt delar av kopieringskostnaderna i samband med årsmötet. Några medlemmar har hört av sig och önskat en behovsprövad avgift. Styrelsen har i nuläget ingen möjlighet att administrera ett utjämnings- eller behovsprövat avgiftssystem. Det skulle kosta mer än det smakar bara att informera alla medlemmar i nuläget.

Istället uppmanar vi alla medlemsgrupper att försöka hitta sätt att subventionera avgiften lokalt genom att samla in pengar via bullförsäljning, loppmarknader eller andra aktiviter. Vi uppmanar också lokalgrupperna att försöka samordna resan till Örebro. Vi måste göra våra svaga punkter till vår styrka!

Vi ses i Örebro!
Styrelsen