”Varken hora eller kuvad” fyller ett år – håller årsmöte

28 september 2006

”Sahane, en 18-årig tjej från parisförorten Vitry-sur-Seine, bränns till döds i ett soprum för att hon har brutit mot förortens oskrivna lagar”. Så står det på omslaget till Fadela Amaras bok Varken hora eller kuvad som bokförlaget Pocky gav ut på svenska 2003. Sedan dess har Varken hora eller kuvad etablerat sig som rörelse också i Sverige och nu är det dags för ett första årsmöte i Stockholm den 25 oktober. Varken hora eller kuvad har under det gångna året bland annat arrangerat möten och debattkvällar i Stockholmsförorter som Skärholmen, Botkyrka, Tensta och Rågsved.

– När det blåser rasistiska vindar i landet är det viktigare än någonsin att fortsätta med den antirasistiska och feministiska kampen, menar Amineh Kakabaveh, ordförande för den ett år gamla föreningen.

I inbjudan skriver Varken hora eller kuvad också att: ”Rasistiska grupper som nu tar plats i parlamentariska församlingar och som säger sig bekämpa ungdomskriminaliteten har en rad kvinnomisshandlare, rånare och andra kriminella i sin ledning. Det är häpnadsväckande. Samhällsklimatet har förändrats och värst drabbas människor som är socialt utsatta. De finns i våra förorter – ungdomar, kvinnor, handikappade, arbetslösa, människor som diskrimineras pga sexuell läggning m.m. Kvinnor och ungdomar och särskilt människor med utländsk bakgrund kommer att bli nu ännu mer nedtryckta.
Därför finns det idag inget mer angeläget än kampen för de demokratiska och universalistiska principerna. Universalistiska idéer har förändrat kvinnans situation radikalt och lärt oss att kön inte ska diktera ett livsöde. Universalismen enar människor överallt i världen i en gemenskap som baseras på demokratiska värderingar, på så vis undviker den att döma, klassificera eller diskriminera människor på grund av religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.”

Föreningen anser också att ”sekularismens och mixitetens (blandning i samhället, gäller både könen och olika grupper) principer är garanter för jämställdheten och jämlikheten i ett samhälle”. (citaten är hämtade ur kallelsen till årsmöte)

Nu när det är dags för föreningens första årsmöte vill man gärna att nya intresserade medverkar och eftersom man kommer bjuda på mat vill man gärna ha en anmälan om deltagande senast den 20 oktober. Hur föreningens aktiviteter ser ut i andra delar av landet framgår tyvärr inte av inbjudan. Skicka e-post för mer information om tid och plats och kommande verkamhet till [email protected].

Webbredaktionen