Dialoger i mörkret – ny film av Ulla Lemberg

28 september 2006

Från Svenska Institutet meddelas att ”Sverige stödjer turkiska kvinnoorganisationer i arbetet för ökad jämställdhet, fler kvinnor i politiken, en förändrad kvinnosyn, mäns och kvinnors delade ansvar för hem och barn och även i arbetet med de riktigt svåra frågorna om våld mot kvinnor, trafficking och hedersmord”. Sida, Svenska generalkonsulatet i Istanbul, Svenska institutet och andra svenska aktörer är aktiva i detta utvecklingssamarbete.

En av Svenska institutets partners i detta sammanhang är fotografen Ulla Lemberg som samarbetar med kvinnoorganisationen KA-MER och kvinnorättsaktivisten Melek Taylan. Det har nu resulterat i en dokumentärfilm om hedersmord med Melek Taylan som producent och Ulla Lemberg som filmare.

Under 2004 skärptes strafflagstiftningen i Turkiet vad gäller våld mot kvinnor. KA-MER, som är baserad i Diyarbakir i sydöstra Turkiet, arbetar med att förhindra så kallat hedersrelaterat våld. KA-MER finansierar sin verksamhet med bl.a Sida-medel genom kvinnocenter i 23 provinser i sydöstra och östra Turkiet. Man erbjuder stöd, råd och utbildning till över 3 000 kvinnor och hjälper dem även att försörja sig på egen hand.

Nu på måndag, den 9 oktober visas filmen i Sverige. För mer information kontakta Svenska institutet i Stockholm, genom Kerstin Pehrsson.

Webbredaktionen