Alla röster inte lika? Debatt inom Fi

26 september 2006

Inom Fi pågår just nu en diskussion med anledning av erfarenheterna från valet. Några saker kan vi redan nu konstatera, efter att ha läst en del av de spontana rapporterna som strömmat in per mejl sedan den 17 september:

 • En del valförrättare har inte varit informerade om hur blanka röstsedlar kan användas.
 • Blanka valsedlar har inte alltid lagts ut i vallokalerna.
 • Valsedlar har gömts i vallokalerna.
 • Valsedlar har stoppas undan på mindre fördelaktiga ställen.
 • Det har på vissa ställen funnits en brist på teknik, vilja och intresse att särredovisa övriga partier under valnatten.
 • Personval har inte redovisas av Valmyndigheten.
 • Någon eller några länsstyrelser har valt ett förfarande som gör att Fi fortfarande över en vecka efter valet inte fått besked om personröster för mindre partier (detta gäller t ex Västerbottens län).

Frågor som uppstått med anledning av ovanstående och som vållat diskussion Fi-medlemmar emellan är följande:

 • Följer kommunerna lagen?
 • Sköter länsstyrelserna sitt tillsynsansvar?
 • Varför behandlas inte alla väljares röster lika?
 • Vad kan man egentligen kräva av Valmyndigheten?
 • Kan det till och med vara så att kommuner som styrs av sedan länge etablerade partier försvårar för mindre partier att ta sig fram?

Debatten om valförfarandet lär fortsätta ett bra tag framöver. På måndagens eftervalsdebatt i Stockholm (Scen Gavelius 25/9) lanserade Maria Jansson (Fi:s styrelse) förslaget att Fi borde kräva att alla partiers valsedlar distribueras centralt inför 2010 års val.

Och när det gäller valförfarandet kan också finnas anledning att fundera lite över frågan: Är detta en viktig principiell fråga för demokratin, eller ”gnäll” om detaljer från ett litet parti som nu kanske borde koncentrera sig på andra saker? Har du själv synpunkter på detta, eller har du sett saker när det gäller valförfarandet som bekymrat dig? Hör av dig.

Webbredaktionen