Uttalande om avrättningar i Iran

31 juli 2005

Feministiskt initiativ fördömer avrättningarna av de två unga homosexuella män som nyligen skett i Iran.

Feministiskt initiativ kräver att de homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) från Iran som för närvarande befinner sig i Sverige ges asyl.

Avrättningarna i Iran visar tydligt att hbt-personer är förföljda i Iran och att de där lever med fara för sitt liv. Det är djupt moraliskt förkastligt att under sådana förhållanden utvisa hbt-personer till Iran.

Styrelsen för Feministiskt Initiativ menar också att händelsen i Iran visar på vikten av att förföljelse på grund av kön och sexuell läggning ska utgöra skäl för asyl.