Efter valet: Göteborg

23 september 2006

Feministiskt initiativ ställde upp i fyra kommunala val och i ett landstingsval. Lokalt har Fi fått fler röster procentuellt än till riksdagsvalet. I Göteborgs kommun fick Fi 1,40 procent, vilket motsvarar 4063 röster.

Webbredaktionen växlade några ord med Hunar Adabanijan från Fi Göteborg, på besök hos sin mamma i Värmland.

Hur känns det nu när rösterna till kommunen är färdigräknade?
– Det känns som om det finns ett utrymme för Feministiskt initiativ, för de frågor vi driver. Det är ett långsiktigt arbete vi håller på med och förr eller senare kommer vi att komma in i de beslutande politiska sammanhangen. Det känns såklart lite synd att vi inte kom över 1 procent i riksdagsvalet, då hade vi sluppit trycka upp och distribuera valsedlar i nästa val, men det är bara för oss att fortsätta arbeta. En av demokratins baksidor är att det ofta är kvinnor som får arbeta ideellt och betala med egna pengar till viktiga samhällsförändringar, som exempelvis när det gäller kvinnojourerna.

Vad händer nu i Fi Göteborg?
– Vi ska organisera om oss efter valrörelsen, sätta oss in i och arbeta med de politiska dokumenten. Vi vill se hur samhället bemöter unga och deras erfarenheter. Att få in fler unga i politiken är samtidigt ett sätt att jobba mot diskriminering och rasism i samhället. I kommunen kommer Sverigedemokraterna att få mandat, så dem vill vi granska. De säger någonstans att de vill värna den svenska jämställdheten, de är också det parti som procentuellt har allra flest dömda sexualbrottslingar, bland medlemmarna på sina listor.

Vad tycker du är viktigast för Fi nationellt?
– Alla fem frågor i valmanifestet är jätteviktiga, kanske att vi ska trycka ännu mer på antidiskrimineringsfrågorna. De etablerade partierna pratar bara om arbete åt alla för att lösa diskrimineringen, medan vi tar ett helhetsgrepp, det tycker jag vi ska utveckla. Vi ska fortsätta med folkbildningen och den antirasistiska hbt-politiken. Samarbeta med andra utomparlamentariska organisationer och försöka få upp ungdomars livsvillkor på dagordningen. Det är bara att fortsätta och vi har verkligen lärt oss mycket av det här!

Webbredaktionen