Feminism in the bedroom

19 september 2006

Nästa nummer av tidningen Fia kommer ha ”feminism in the bedroom” som tema, rapporterar Linnéa Sjögren. Börja skriv artiklar och skicka till fiatidningen@gmail.com, eller gå in på Fi Students hemsida fistudent.xenario.net

Webbredaktionen