Ensamma mammor – vad väntar nu?

18 september 2006

Charlotte Eliasson i Malmö skriver: ”De borgliga blockets valseger kommer med stor sannolikhet slå hårt mot redan utsatta grupper. Två ensamma mammor i Malmö, Anna och Frida som jag mött under förmiddagen är vettskrämda inför borgarnas seger och vad detta kommer innebära för dem i framtiden. Redan idag lever dessa två kvinnor och deras barn under knappa förhållanden. Vad väntar dem nu, med en regering som proklamerar vårdnadsbidrag, med social och ekonomisk isolering för barn till låginkomstföräldrar?
Jag hoppas och vill att Fi under de nästkommande åren försöker påverka politiken med debattinlägg, manifestationer och synliggörandet av en feministiskt hållbar politik. Det är nu det börjar!”

Ladda ner Fi:s rapport om ensamma mammor »

Och Sara Rosberg i Umeå håller med: ”Valresultatet känns förödande för familjepolitiken, för jämställdheten, för miljö/djurskydd och för de redan utsatta. Nu måste Fi mobilisera igen och vara en ständig nagel i ögat på makten. Inte göra som de etablerade – dvs klaga först när det är dags för nästa valrörelse.
Parallellt med det måste vi fortsätta det som påbörjats det här året/åren. Kunskap är makt. Kunskap ger självförtroende. Här i Umeå planeras redan föreläsningar och studiecirklar.”

Webbredaktionen