Och även på Röda bergen har dimman anlänt

18 september 2006

Malva. Minns ni henne. Det är hundvalpen som Dagens Nyheter missade när de skulle granska Fi:s riksdagskandidater.

– Visst har dimman anlänt även här på Röda Bergen (Stockholms innerstad), berättar Ylva Larsson, som är på ett poetiskt humör, så här morgonen efter valet då Sverige fick en ny (fast lite yngre) farbror till statsminister, och en ny regering.

– Likt en ömsint filt vaggar den själen under den tidiga morgonpromenaden med Malva.

Några tankar från Ylvas här och nu:
– Jag är kraftigt stärkt i tilliten till medmänniskans inneboende förmåga, och inte minst alla Fi:ors enastående förmåga att verka för ett gemensamt mål.

– Olika åldrar, olika bakgrunder, olika förhållningssätt, olika livsstilar, olika livsvillkor, olika erfarenheter, olika kompetenser, olika boplatser. Allt detta samlat inom en kort tid, till en samordnad politisk ideologi som strävar mot, värnar och förvaltar ett gemensamt mål. Att detta också sker under mångfaldens flagg är jag mäkta stolt över.

– Jag ser detta som ett kvalificerat genrep, där vi nu organiserat oss på alla tänkbara sätt. Jag är impad, glad, tillitsfull.