I Skåne ligger övriga partier i topp

18 september 2006

Skånes fyra valkretsar uppvisar de högsta siffrorna för ”övriga partier” i hela Sverige – dubbelt så höga siffror som de andra 25 valkretsarna i Sverige. På onsdag vet vi hur stor del Fi har. Valkretsen Skånes södra har tillika det högsta valdeltagandet av alla valkretsar. Bra jobbat alla – nu blir det pengar tillbaka för valsedlarna och gratis distribution och tryck nästa gång.

hälsar
Staffan Bengtsson