Schyman vs Larsson

15 september 2006

Gudrun Schyman och kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson drabbade idag samman i föräldraförsäkringsfrågan.

Debatten hölls i Stockholm vid ett torgmöte vid Valbar och de båda debattörerna konstaterade att det nog var en avgrund mellan de båda. Debatten kom, inte helt förvånande, mestadels att handla om vårdnadsbidragets vara eller icke vara. Maria Larsson hävdade att detta var en av vår tids viktigaste valfrihetsfrågor, medan Gudrun Schyman menade att vårdnadsbidraget är och förblir en kvinnofälla, och efterlyste en aktiv jämställdhetspolitk som möjliggör för båda föräldrar att kunna ta gemensamt och lika föräldraansvar.

Vem valpatrullen höll på och vem valpatrullen anser vann debatten kanske vi inte ens behöver gå in på…

Valpatrullen