Feministiskt Initiativ här och nu och fram till september

29 juni 2005

Under våren har det bildats medlemsgrupper inom Feministiskt initiativ runt om i landet. Entusiasmen är stor. Många talar om nya möten med nya människor. Varje möte har blivit ett tillfälle att upptäcka nya perspektiv och samla viktiga livserfarenheter att bygga en ny organisation på.

Över hela landet diskuterar F!:s medlemmar politiska krav och organisation. De flesta av våra medlemmar har fått ett utskick där styrelsen listat ett antal politiska huvudteman. De politiska diskussionerna i medlemsgrupperna startade redan innan utskicket kom och listan är till för att strukturera styrelsens arbete med att ta fram förslag till årsmötet den 9–11 september. Listan är också tänkt som en hjälp att se att politikområden hör samman och påverkar varandra. Vi vill ta fram och presentera en politik som överensstämmer med livet och vardagen. Det vill säga en politik där områden går in i varandra och påverkar varandra. Relationer, arbetsliv, föräldraskap och så vidare.

F! samverkar med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Samarbetet ska resultera i kurser kring feminism. Det kommer att finnas både kurser som alla kan delta i och kurser som bara ärför F!-medlemmar. Kurserna genomförs på Folkbildningsnätet.

Folkbildningsnätet innebär också tillgång till ett konferenssystem på nätet för intern kommunikation och fortbildning över hela landet för F!:s medlemmar. Genom konferenssystemet kan diskussioner föras och förslag om F!:s framtida organisation arbetas fram. Systemet ger också möjlighet att diskutera politik medlemmar och medlemsgrupper emellan.

Feministiskt initiativs årsmöte hålls den 9–11 september i Örebro. Då ska vi medlemmar fatta beslut om det vi har diskuterar och konkretiserat under vårens och sommaren. Årsmötet kommer att innehålla tre viktiga delar:

  • Beslutet om vi ska bilda ett parti.
  • Beslut kring viktiga prioriterade sakfrågor som vi vill gå på val på.
  • Beslut kring vår organisation.

Fram till vårt första årsmöte i Örebro i september har vi mycket att göra. Förutom diskussioner som kan föras via folkbildningsnätet eller fysiska möten behöver vi visa att
vi finns och vi vill. Det är en historisk händelse vi står framför, med hjälp av feministisk aktivism ska vi med pengar som inte finns och timmar som vi inte har arbeta fram ett parlamentariskt alternativ, forma en politik och en organisation som står för något om inte nytt så unikt. En organisation där medlemmar kan påverka innehåll och struktur och där vi kämpar för att föra in den feministiska dimensionen i politiken och i vardagen. Vi behöver fler medlemmar och aktiva medlemmar och miljonärer som vill göra en god gärning. Vi har en hektisk sommar framför oss för att förverkliga vårt årsmöte. Och därefter har det bara börjat!