30 feminister: Reidar Jönsson

12 september 2006

30 feminister berättar om varför de röstar på Fi under perioden 17 augusti till 17 september. Idag är det dags för Reidar Jönsson.

Varför röstar du på Fi?

Reidar Jönsson: Jordens resurser är ändliga, miljöförstöringen gigantisk. Denna brutala våldtäkt på vår planet är en spegling av ett lika brutalt utnyttjande av fattiga länder och de svaga i samhället. Och frånsett maktpositioner av ett fåtal kvinnor är ändå de mest utnyttjade och de allra svagaste kvinnorna, i hela världen. De står längst ner, trots alla fagra ord från det manliga världssamfundet. Ja, det låter faktiskt exakt som när man talade om de länder som ville kasta av sig oket av imperialismen på femtiotalet. Det var bara ord och ingen handling.

Men så kom sextiotalet och Frantz Fanon skrev i ”Jordens Fördömda” den mest uttömmande skildring och analys av imperialismen mot tredje världen. En viktig punkt, som berörde oss alla i västerlandet, var analysen av förhållandet mellan slaven och herren. Fanon menade att förtryckaren aldrig kunde vara en fri människa genom att vara beroende av sin slav. Han menade att både slaven och herren tjänade på att avskaffa ett förtryck. Den analysen gjorde att de förtryckta i de fattiga länderna fick bundsförvanter i västerlandet, vi behövde tvätta av oss skulden genom att delta i befrielsekampen. Och de förtryckta reste sig och kastade av sig oken. Det var en gigantisk förändring i positiv bemärkelse av världsordningen.

På samma sätt, när vi nu får ett feministiskt initiativ, som verkligen vill tala för de mest förtryckta, är det åter dags att tänka på Fanons analys. Vi kan flytta över den till de utnyttjade och till dem som tjänar på utnyttjandet. Och då kan man se att vi män är bundna vid denna ordning: vi kan aldrig befria oss från förtryckarens mekanismer, vi kan bara förgöra och förstöra oss själva och vår planet, om vi inte tillsammans med de mest utnyttjade skapar ett nytt perspektiv för politik och mänsklig samlevnad. Att vara en bundsförvant i kampen för ett rättvist samhälle mellan könen är att tänka framåt, det är att vårda sin framtid och befria sig själv.

Reidar Jönsson föddes i Malmö 1944, har publicerat tretton romaner, skrivit över femton pjäser för den svenska scenen och teven, samt har skrivit och utvecklat ett flertal filmer. Reidar har varit ordförande i Sveriges Dramatikerförbund, suttit i styrelsen för Sveriges Författarförbund och Kulturrådet samt undervisat på Dramatiska Institutet i dramatik och dramaturgi. Reidar skrev romanen Mitt liv som hund, som sedan blev en prisbelönt film både i Sverige och USA.

« Föregående feminist: Pontus
Nästa feminist: Anders Rosén
Visa hela listan med feminister som röstar på Fi »