Fi lanserar jämställdhetsfond för höjda kvinnolöner

11 september 2006

Feministiskt initiativ föreslår att en jämställdhetsfond inrättas för att finansiera höjda kvinnolöner. Alla arbetsgivare ska betala en höjd arbetsgivaravgift på en halv procent till fonden, och staten ska skjuta till lika mycket. Pengarna, totalt 10 miljarder kronor, ska sedan användas till att betala ut jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer kvinnors löner.

– Varken arbetsmarknadens parter eller staten har hittills tagit sitt ansvar för att avskaffa lönegapet mellan män och kvinnor. Det är en demokratisk skandal att löneklyftan är lika stor idag som på 1980-talet, trots att alla säger sig vara för jämställda löner. Ingen tycker ju på allvar att det ska vara mer värt att vårda maskiner än att vårda människor, sade Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman på en pressträff i Stockholm på måndagsförmiddagen.

Feministiskt initiativ vill också att JämO:s anslag fördubblas och att mål om könsdiskriminering ska avgöras i opartiska domstolar med minst hälften kvinnor. Idag avgörs mål om lönediskriminering i Arbetsdomstolen, där arbetsmarknadens parter tillsätter ledamöterna. Ett annat krav är att det statliga Medlingsinstitutet ska få ett tydligare uppdrag att prioritera arbetet för jämställda löner.

– Hittills har varken vänstern eller högern kunnat leva upp till vallöftena om att avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män. Vänsterns generella tillskott till kommunerna har ätits upp av andra behov, och högerns tal om konkurrensutsättning som recept för höjda kvinnolöner tyder på att de blundar för de låga kvinnolönerna i exempelvis den privata handeln. Det behövs en handlingskraftig feministisk politik för att höja alla underbetalda kvinnors löner, sade Gudrun Schyman.

Enligt Feministiskt initiativ saknas det sammanlagt 70 miljarder kronor årligen för att kvinnor ska få samma lön som män. Jämställdhetsfonden på 10 miljarder kronor innebär en genomsnittlig löneökning på 600 kronor i månaden per anställd.

Läs hela rapporten

Ps. (12/9) Läs vad media rapporterar när det gäller Fis förslag omjämställdhetsfond:
www.svd.se
www.dn.se