Välj Fi lokalt – fjärde delen – Göteborg

8 september 2006

På Fi-listan till Göteborgs kommunfullmäktige står sju namn. Ett av dem är Hunar Adabanijan.

Du säger att Fi går hem i din stad. Hur tror du att det går i valet?
– Jag är övertygad om att vi kommer in. Det finns en stor förståelse för våra frågor här i Göteborg.

Vilka är de viktigaste frågorna?
– Lokalt vill vi ställa krav på kommunen att föregå med gott exempel när det gäller bland annat jämställda löner. Vi utgår från Fi:s nationella politik, men det är klart att varje kandidat för med sig sina personliga erfarenheter. För mig handlar det om att aldrig glömma bort det antirasistiska perspektivet.

Berätta om ditt politiska engagemang!
– Jag har varit betalande men passiv medlem i många föreningar och organisationer. Sen bestämde jag mig för att sluta vara så j-a teoretisk och börja agera. Jag hittade nätverket Ingen människa är illegal och sen kom Fi. Allt handlar om att ta privata initiativ och gräva där man står.

Hur bemöts du som man när du säger att du är med i Fi?
– Ofta är det unga killar som undrar om jag är med i Fi för att få tjejer. Det är också ganska vanligt att folk undrar om jag är homosexuell. Det säger en del om de föreställningar som omger Fi.

Vad säger du till dem som har fördomar om Fi?
– Tanken att Fi skulle vara ett kvinnoparti är helt fel. Vi är ett feministiskt och antirasistiskt parti, som ser att olika former av diskriminering hänger samman. Det handlar inte bara om kön, kön, kön utan också om andra maktordningar.

Här hittar du Kungälvs valmanifest: goteborg.femi.se , Luleås lokala politik: norrbotten.femi.se , Göteborgs valmanifest: goteborg.femi.se och Stockholms lokala politik: stockholm.femi.se

I går pratade Valpatrullen med Berolin Deniz i Stockholm.

Valpatrullen