Valfrihet på mammornas bekostnad

7 september 2006

Debattartikeln har tidigare publicerats i Västervikstidningen.

Nu har folkpartiet, som sista parti i alliansen, beslutat sig för att överge sin linje i familjepolitiken och ställa sig bakom det kristdemokratiska kravet på kommunala vårdnadsbidrag. Eftersom Feministiskt initiativ aldrig kan stödja en regering som så medvetet motverkar jämställdhet genom att införa vårdnadsbidrag, står det nu klart att vi inte kan stödja det borgerliga alternativ som växt fram.

Under parollen valfrihet för familjen lovar alltså den borgerliga alliansen att göra verklighet av vårdnadsbidraget som ett alternativ till de kommunala, kooperativa och privata förskolor och familjedaghem som redan finns. En valfrihet som i realiteten innebär en större frihet för pappor på mammornas bekostnad.

I dag har pappor möjligheten att välja om de ska vara hemma eller inte. Och hur stor del av arbetet med barn och hushåll han har lust att ta del av. Kvinnor kan i praktiken inte välja att skaffa barn utan att också ta ut minst hälften av föräldradagarna. För kvinnor står valet mellan livet som huvudansvarig för barn och hushåll kombinerat med ett begränsat yrkesliv eller ett liv utan barn och med ett gynnsammare yrkesliv. Män slipper det valet.

Vi vill också påstå att det inte är frånvarande mammor som är problemet i våra barns liv. Det är frånvarande pappor. Att öka deras närvaro i hemmet, gynnar männens relation till barnen, kvinnors relation till arbetsmarknaden och barnens relation till sina föräldrar.

Det som gör att svenska kvinnor ändå föder så pass många barn, med en europeisk måttstock, är just vår generösa föräldraförsäkring. I länder som inte har någon motsvarande försäkring, exempelvis Tyskland och Italien, sjunker barnafödandet drastiskt. Många kvinnor i dessa länder väljer helt enkelt att inte föda barn.

Men trots världens längsta föräldraförsäkring kämpar dagens föräldrar med det så kallade livspusslet. Tillvaron går inte ihop när man ska arbeta som om man inte har barn och man ska vara mamma som om man inte hade ett arbete.

För trots den formella möjligheten att dela lika på omsorgen om barnen och arbetet hemma tar kvinnor fortfarande ut 81 procent av föräldraledigheten.

Därför vill Feministiskt initiativ till exempel införa individualiserad föräldraförsäkring, minskade barngrupper och ökad personaltäthet på dagis och fritis, en avgiftsfri förskola, en arbetstidsförkortning för alla och göra det enklare för kvinnor att starta eget företag.

Vid en borgerlig seger framstår det som alltmer troligt att Göran Hägglund får igenom sin familjepolitik. Utöver vårdnadsbidraget ska det därför bli intressant att se hur folkpartiet och de andra i alliansen ställer sig till ett ifrågasättande av den gällande aborträtten och ett aktivt motarbetande av jämställandet och av andra samlevnadsformer än det traditionella äktenskapet.

Av valdebatten hittills är det uppenbart att jämställdheten står långt ner på alla de etablerade partiernas dagordningar. Men vi lovar att Feministiskt initiativ aldrig ger vika för politik som motverkar jämställdhet och att vi oavsett regering kommer att vara outtröttliga i vårt engagemang för de feministiska frågorna.

Gudrun Schyman
Lotten Sunna