30 feminister: Lars Jalmert

10 september 2006

30 feminister berättar om varför de röstar på Fi under perioden 17 augusti till 17 september. Idag är det dags för Lars Jalmert.

Varför röstar du på Fi?

Lars Jalmert: Feminismen har alltid kämpat för rättvisa – och därmed demokrati. Det målet har Fi, men det säger sig även andra partier ha.

Fi är dock det enda parti som också ser att könsmaktsordningen är den maktordning som påverkar våra liv mest, som genomsyrar våra liv från vaggan till graven, som påverkar samhället och motarbetar en utveckling mot målet – ett rättvist samhälle. Det är könsmaktsordningen som vi måste förändra! Därför väljer jag Fi.

Lars Jalmert är forskare och har arbetat med genus- och jämställdhetsfrågor i mer än trettio år. Han har bland annat varit expert i fyra statliga jämställdhetsutredningar och är ordförande i Högskoleverkets jämställdhetsråd och Stockholms universitets jämställdhetskommitté.

« Föregående feminist: Elisabeth Ohlson Wallin
Visa hela listan med feminister som röstar på F! »