Valets glömda frågor

7 september 2006

På Devrim Mavis samtalskvällar bjuds feminister in för att prata om det som inte kommer upp i valdebatten.

Valpatrullen: Vilka gäster har du haft?
– Min första gäst i slutet av augusti var Maria-Pia Boethius. Scen Gavelius var fullsatt. Maria-Pia pratade om mediemakten och om hur Fi behandlats av media. Jag pratade om mitt år med Fi och mina erfarenheter av medierna sedan jag blev talesperson. Vi landade i hur viktigt det är att vi nu organiserar oss; att vi står på torgen, att vi tar oss tid att prata med människor och att vi öppnar upp för samtal och diskussioner.

Valpatrullen: Fi var med vid Mellanösternfestivalen i Stockholm också, i helgen.
– Ja, det var kul. Jag träffade min vän DJ Ipek som spelade på lördagskvällen. Tidigare på kvällen hade jag bjudit in Eva Zillén från Kvinna till Kvinna och Kirsti Kolthoff från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och ordförande för European Women’s lobby. Båda organisationerna samarbetar med kvinnoorganisationer i områden där konflikter och krig pågår, eller har pågått. Vi pratade om nödvändigheten av en feministiskt säkerhets- och utrikespolitik och om kvinnors deltagande vid konfliktlösande och fredsuppbyggande arbete.
Samtalet ägde rum den 2 september eftersom vi ville passa på att sätta frågan om en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik i fokus medan Givarkonferensen pågick i Stockholm – och så var det ju just mellanösternfestival på Söder. Alla som deltog i samtalet kritiserar den svenska regeringen för att inte ha bjudit in kvinnoorganisationer från Libanon och Palestina till givarkonferensen, trots att regeringen har sagt att de ska leva upp till FN:s Resolution 1325.

Valpatrullen: Och den 4 september, höll du i ett samtal på Café Edenborg om integrationspolitik…
– Ja, jag höll i ett samtal med journalisten Vanja Hermele. Hon har skrivit om synen på kvalité i scenkonsten. Hermele menar att synen på vad som är ”hög konstnärlig kvalitet” har använts mot och definitivt försvårat för kvinnor och invandrare att delta i kulturlivet på lika villkor. Vi pratade om Folkpartiets krav på en svensk litterär kanon också – kanon som en integrationspolitisk åtgärd. Så länge synen på integration beskrivs i termer av att ”dom” (det vill säga invandrade och deras barn) ska anpassas till svenskhet, bygger man in förhinder. Integration måste vara ett ömsesidig process. Aantidiskriminering och antirasism måste vara kärnan i hela integrationspolitiken.

Valpatrullen: Var det ditt sista samtal innan valet?
– Nej. Vi ska försöka fixa några till. Jag och Meriam Chatty, som har jobbat med planeringen och genomförandet av de här samtalen, har fler idéer. Men det är klart att det måste klaffa med en massa annat. Som att hitta en billig lokal, helst gratis, och ett hål i mitt schema.

Valpatrullen