Åtta procent – män som kvinnor – kan tänka sig Fi-röst

5 september 2006

Feministiskt initiativ har låtit Sifo genomföra en valundersökning för att ta reda på hur väljarna tänker kring Fi som valalternativ. Resultaten visar att åtta procent (var tolfte) av de tillfrågade kan tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ. Utöver det är sju procent tveksamma. Dessa två grupper utgör tillsammans 15 procent av väljarkåren. Sifos siffror visar också att nästan lika många män som kvinnor är positiva till Fi.

Gudrun Schyman:
– Detta visar att vi nått ut med information om att vi inte är ett kvinnoparti, säger Gudrun Schyman. Och att de som har dömt ut Feministiskt initiativ på förhand har fel. De kan komma att bli rejält överraskade på valdagen.

Sifo:s undersökning visar att:

  • 8 procent kan tänka sig att rösta på Fi.
  • 7 procent är tveksamma, men säger inte klart nej.
  • Sammanlagt 15 procent av väljarna överväger att lägga en röst på Fi.
  • Möjligheten för Fi att nå över riksdagsspärren på 4 procent är en nyckelfråga för de flesta väljare. Om väljarna tror att Fi kommer in i riksdagen, ökar de potentiella väljarna till 11 procent, och de tveksamma till 8 procent. Sammanlagt 19 procent

Vilka kan tänka sig att rösta på Fi?

  • Män är nästan lika beredda att rösta på Fi som kvinnor. (7 procent män jämfört med 8 procent kvinnor).
  • Bland unga kvinnor – 15 till 29 år – kan hela 26 procent (mer än var fjärde) tänka sig att rösta på Fi om de bara tror att Fi kommer in i riksdagen.

Väljarströmmar från alla partier

Det väger jämt mellan vänster och höger. Ungefär lika många väljare från båda blocken kan tänka sig att rösta på Fi – 7 procent från alliansen och 8 procent från s–v–mp. Inom vänster- och miljöpartiet är potentialen särskilt stor.

Avgörande med kvinnlig partiledare

Personer som (ifall Fi inte fanns) skulle rösta på v, mp eller c är mer benägna än andra att rösta på Fi. Samtliga dessa partier har, eller har nyligen haft, en kvinnlig partiledare.

Fotnot: Feministiskt initiativ lät Sifo ställa följande frågor:

  1. Kan du tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet, eller kan du inte det?
  2. Om du kände dig säker på att Feministiskt initiativ skulle klara 4-procentsspärren och komma in i riksdagen, skulle du då kunna tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet, eller skulle du inte det?

1 022 personer intervjuades under perioden 30 augusti till 3 september.

Hela resultatet av undersökningen kan laddas ner här.

Valpatrullen