Nu är det mycket på gång!

18 maj 2005

Den senaste månaden har varit en jättesuccé för Fi. Det har bildats massor av medlemsgrupper runt om i landet. Håll utkik i kalendariet för information om olika möten och sammankomster.

Uppstartsmötena i de olika landsdelarna drog fulla hus – 500 personer i Stockholm, 300 i Malmö och 300 i Göteborg.

I samband med mötena har många olika medlemsgrupper bildats. Mer information om dem finns under rubriken Medlemsgrupper. Redan nu finns många grupper på webben och har egna hemsidor.

Fi har också utsett kontakpersoner för olika delar av landet. Om du vill arbeta aktivt i Fi, kom på något möte eller gå in under Kontakta Fi och skicka ett mejl till rätt person!

Betala medlemsavgiften!

Vi har äntligen fått vårt plusgirokonto där du kan – och ska! – sätta in medlemsavgiften på 200 kronor för att bli medlem.

Medlemsavgifterna är i dag de enda intäkter Fi har och kommer att gå till nödvändiga uppstartskostnader.

Kontonumret är: 405753-5. Viktigt! Ange namn, adress och e-postadress!

Årsmötesdatum

Boka redan nu in datumet för Fi:s årsmöte den 9-11 september 2005.

Årsmötet skall bland annat fatta beslut om att registrera Fi som parti inför valet 2006, diskutera krav och politik och Fi:s framtida organsation. Vi återkommer med mer information.

Den närmaste tiden

Vi i styrelsen har lite svårt att hinna med – för det händer så mycket! Det är spännande och roligt med allt gensvar, men det tar tid och Fi har varken personal, kontor eller pengar än.

Vi i styrelsen jobbar ideellt på fritiden och det är skälet till att det kan dröja innan vi hinner kontakta alla som hört av sig till oss. Till vår stora glädje har många erbjudit sig att hjälpa till i vårt arbete så vi har stora förhoppningar om att vara ikapp inom en inte allt för lång tid.

Det rör på sig runt om i landet. Fi-medlemmar kontaktar varandra och organiserar aktiviteter på olika orter. Vi kommer snart att presentera de olika medlemsgrupperna här på sidan.

Vi i styrelsen är överväldigade av det engagemang och den verksamhetslusta som finns och vi välkomnar lokala initiativ.

Politik och organisation

Styrelsen jobbar just nu med att hitta former för hur alla som är medlemmar i Fi ska kunna delta i diskussionen om hur Fi:s organisation och politik ska utformas.

Hur ska vi organisera oss för att allas röster och erfarenheter ska komma till tals? Hur ska vi organisera oss för att det ska bli roligt och givande att vara med i Fi? Vilka politiska frågor är viktigast att driva? Hur ska vi formulera våra krav för att de verkligen ska kunna bidra till förändring?

Så fort vi hittat former för att diskutera detta kommer mer information.

Styrelsen