Fi-trappan – tre skäl att rösta

3 september 2006

Många osäkra väljare hör av sig till Fi och undrar om det är någon poäng med att rösta på Fi om partiet inte når 4 procent och kommer in i riksdagen.

Så här fungerar det:

Varje röst är viktig. Ju fler procent i valet, desto mer resurser för partiet. Möjligheterna att utveckla en feministisk politik blir dessutom bättre efter valet. Så vad du än gör: rösta på Fi. Man kan tänka sig en trappa – tre scenarior:

Illustration: Valpatrullen

1 % – minimialternativet

Om Fi får (ynka) en procent i valet innebär det att kostnaderna för produktionen av valsedlar återbetalas (i form av ett retroaktivt stöd) och att produktionen och distributionen av valsedlar till alla vallokaler i hela landet(!) stöds ekonomiskt av staten i nästa val, 2010. Ett sådant valresultat frigör alltså en otrolig massa resurser, både organisatoriskt och ekonomiskt. Vi slipper slita som hundar med att få ut valsedlar 2010. Fler kommer också helt garanterat rösta på Fi när det finns valsedlar överallt – valresultatet går upp med 30–50 procent när det finns valsedlar i vallokalen, visar undersökningar. Slutsats: Fi kan fortsätta att växa och bli världens största feministiska politiska parti!

2,5 % – mellanalternativet

Om Fi får många – men inte 4 procent – av rösterna, visar detta på en mycket stark väljaropinion. En magisk gräns går vid 2,5 procent – då utfaller ett partistöd på flera miljoner. Med ökade resurser kan Fi sätta de feministiska frågorna högt på dagordningen. Ju fler röster, desto starkare mandat för Fi att agera som opinonsbildare. Både kristdemokraterna och miljöpartiet stod utanför riksdagen under flera mandatperioder. Med stigande röstsiffror ökade deras synlighet. De var med i TV-debatter och partiledarutfrågningar, trots att de inte satt i Riksdagen. Efterföljande val – efter fyra år i (ettrig) opposition – kom de in! Nu är det Fi:s tur.

4 % – det ultimata målet – Riksdagen!

När Fi tar plats i riksdagen – det blir antingen nu 2006 eller om fyra år 2010 – utgår ett betydligt större ekonomiskt stöd. Därför är riksdagsspärren viktig. Fyra procent till Fi i valet den 17 september motsvarar 15–16 riksdagsmandat och då utgår ett totalt stöd till Fi på mellan 15 och 16 miljoner kronor (med reservation för att det här är lite krångligt att räkna ut). Minst femton politiskt taggade feminister paraderar upp för trappan till gamla riksdagshuset (efter kungen och drottningen som alla andra) under riksdagens högtidliga öppnande, och tar plats i plenisalen. Det ni!

Reglerna för stödet till Fi som riksdagsparti ser i dagsläget ut så här:

  1. Fi får 333 300 kr per riksdagsplats och år.
  2. Fi får ett grundstöd på 5,8 miljoner kronor.
  3. Fi får ett tilläggsstöd på 24 300 kronor per riksdagsplats (detta under förutsättning att vi inte sitter i regeringen).
  4. Fi får ett stöd till partigruppens och ledamöternas arbete i riksdagen i form av ett grundbelopp på 1,7 miljoner kronor per år och ett tilläggsbelopp på 57 000 kronor per år och ledamot. Om Fi:s framtida partigrupp inte företräder regeringen har den rätt till två grundbelopp.
  5. Fi:s framtida riksdagsledamöter får också ett stöd till resor utomlands för att kunna delta i internationella konferenser. Bidraget är 5 000 kronor per ledamot för de första tjugo riksdagsplatserna.
  6. Obs! Riksdagsledamöter och partikanslier i Riksdagen har tillgång till fria lokaler och teknisk utrustning. Fi:s framtida partistöd behöver alltså inte användas till detta.

Valpatrullen