Överdrivet könskrigsprogram i SVT

24 maj 2005

"Redan 1993 antog FN:s general­församling en deklaration, som fastställer det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor och att detta förhållande är orsaken till mäns våld mot kvinnor."

Det skriver Gudrun Schyman och Ann-Marie Tung, styrelseledamöter i Fi, på SvD Brännpunkt tisdag den 24 maj.

Läs hela artikeln: www.svd.se