30 feminister: Etina Deniz

2 september 2006

30 feminister berättar om varför de röstar på F! under perioden 17 augusti till 17 september. Idag är det Etina Deniz tur.

Varför röstar du på Fi?

Etina Deniz: För att markera att jag inser att utan feministiska initiativ genom tiderna skulle jag idag inte kunna säga att jag är lärare, att jag har körkort, att jag har behållit mitt efternamn trots att jag är gift, att jag inte behöver ta med mig min man när jag ska uträtta bankärenden och att jag är röstberättigad. Bara för att nämna några få för oss idag självklara saker. Var tid har sina kamper att utkämpa. Vår tids feminister tar itu med de orättvisor och den ojämställdhet som är aktuella nu.

Jag röstar på Fi för att markera att jag uppskattar och värdesätter det många feminister före Fi har gjort för mig som kvinna, och jag vill nu ge min röst till de kvinnor som vill fortsätta att förbättra kvinnors situation.

Många påstår att Sverige är ett bra land att leva i, och det stämmer att Sverige är ett fantastiskt land – för män. Fi vill att kvinnor också ska kunna inte bara säga det utan också mena och känna det.

Diskriminering förekommer dagligen på olika plan. Jag finner mig inte i att bli föremål för diskriminering vare sig som kvinna eller som tillhörande en etnisk minoritet i Sverige. Det är svårt för mig att förstå och acceptera att inte alla individer i Sverige får leva på samma villkor.

Fi vill plana ut de stora och orimliga skillnader som råder mellan kvinnor och män. Det finns ingen anledning till varför kvinnor och män inte fortsättningsvis ska åtnjuta samma privilegier även om det finns en historisk förklaring till varför det idag ser ut som det gör.

Jag röstar på Fi för att markera att det finns ett behov av inte bara ett utan otaliga feministiska initiativ i och utanför riksdagen.

Etina Deniz är 32 år, nybliven mamma och hon är och förblir Fem!n!st

« Föregående feminist: Åsa Jinder
Nästa feminist: Mats Söderlund »
Visa hela listan med feminister som röstar på F! »