Glöm inte medlemsavgiften!

18 maj 2005

Vi har äntligen fått vårt plusgirokonto där du kan, och ska, sätta in medlemsavgiften på 200 kronor om du vill bli medlem.

Medlemsavgifterna är i dag de enda intäkter Fi har och kommer att gå till nödvändiga uppstarts- och organisationskostnader.

Kontonumret är: 405753-5 (plusgiro).

Viktigt! Ange namn, adress och e-postadress! Annars kan vi inte nå dig sedan.

Välkommen!