30 feminister: Eva Nikell

26 augusti 2006

30 feminister berättar om varför de röstar på F! under perioden 17 augusti till 17 september. Idag är turen kommen till Eva Nikell.

Varför röstar du på Fi?

Eva Nikell: När jag arbetade på Arendalsvarvet i Göteborg i slutet av 70-talet räknade SIF-klubben ut att varvet skulle kunna producera en Älvsborgsbro varannan dag om vi skulle bygga broar i stället för supertankers. Ända sedan dess har tanken på hur vi använder våra ofantliga produktionsresurser fascinerat mig.

Att formulera en feministisk politik är utmanande och inte helt enkelt. I många fördelningspolitiska frågor utgår F! från vikten av att utveckla den offentliga sektorn och den gemensamma samhällsservicen, men för att utmana mansmakten över resurserna krävs även de feministiska svaren – som är nya.

Vi lever fortfarande huvudsakligen med den teknik och det synsätt på stadsplanering, transporter, boende och byggande som präglades fram under efterkrigstidens industriella rekordår. Trots IT-eran färdas vi, bor vi och bygger man i princip på samma sätt som då.

F!:s ”samhällsbyggnadsexpert” Ylva Larsson uttryckte problematiken så här på ett seminarium som JämO arrangerade tillsammans med Färgfabriken i Stockholm i december förra året.

Det är män som

 • organiserar arbetet
 • väljer medarbetare
 • lägger budget och tidsplan
 • förhandlar
 • väljer material
 • väljer förhållningssätt till långsiktighet och förvaltning – med mera.

Kvinnorna då? Jo, de anlitas i avgränsade delar under projektet som

 • medarbetare
 • granskare
 • projekttvättare
 • experter på livet
 • experter på barnen
 • experter på städning – med mera.

Kvinnor anlitas vanligtvis inte som initiativägare och ansvariga när det gäller

 • ekonomi
 • kalkyl
 • avkastningskrav
 • kvalitetssäkring
 • process- och organisation
 • val av byggteknik
 • upplägg av byggprocess
 • byggande
 • beställarroll
 • byggherreroll
 • entreprenörsroll
 • fastighetsutveckling
 • stadsplanering
 • regional planering

Jag vill att F! ska komma in i riksdagen bland annat för att ta itu med dessa grundläggande planeringsfrågor eftersom de sätter ramarna för stora delar av vårt övriga liv. Därför kommer jag att rösta på F! i riksdagsvalet den 17 september.

Eva Nikell är 53 år, och har varit aktiv i kvinnorörelsen sedan hon gick med i Grupp 8 sommaren 1972 i Göteborg. Hon har arbetat som verkstadsmekaniker och journalist och jobbar för närvarande på JämO. Förutom engagemang i jämställdhetsarbete och feminism är hon även aktiv inom jazzmusiklivet.

« Föregående feminist: Kerstin Diedrich
Nästa feminist: Magnus Sjögren »
Visa hela listan med feminister som röstar på F! »