Ensamstående föräldrar ska få förvärvsavdrag

17 augusti 2006

Idag, torsdagen den 17 augusti, presenterar Feministiskt initiativ en ny handlingsplan för att förbättra situationen för barn till ensamstående. Bland annat föreslår F! ett förvärvsavdrag för ensamstående föräldrar.

– Kostnaderna för våra reformer är relativt blygsamma, men effekterna kommer att vara kännbara för barn som slipper flytta av ekonomiska skäl, barn som har de kläder, skor och den utrustning de behöver för att gå till skolan och fler enastående mammor som får ekonomin att gå ihop, säger Gudrun Schyman.

Vid en pressträff i Gävle idag presenterade Gudrun Schyman Feministiskt initiativs nya handlingsplan för att förbättra barns och deras ensamstående föräldrars ekonomiska villkor. Handlingsplanen innehåller bland annat följande:

  • En höjning av lägstanivån för underhållsstödet till 2 000 kronor per månad, med en årlig uppräkning som följer samhällets generella löneökning. En blygsam beräkning av kostnader för ett femårigt barn från Föreningssparbanken slutar på summan 5 000 kronor per månad. Om man drar av barnbidraget återstår ca 4 000 kronor som vi delat på två föräldrar. En sådan höjning av underhållsstödet skulle kosta ca 1,5 miljarder kronor.
  • Införandet av ett förvärvsavdrag för alla ensamstående föräldrar som ger ca 1 380 kronor mer i plånboken netto per månad för den som har mindre än 300 000 i årsinkomst och därefter en avtrappning för dem som tjänar mer. Det motsvarar en höjning av dagens grundavdrag med 24 000 kronor för denna grupp. En sådan reform skulle kosta ca 1,5 miljarder kronor.
  • En översyn av försörjningsstödet (socialbidrag) ur ett genusperspektiv och ta större hänsyn till barns och ensamstående föräldrars situation. Det är orimligt att höjningar av barnbidraget innebär minskade socialbidrag så som idag sker i många kommuner.
  • Adekvat information till föräldrar som separerar om de regler som gäller för rätten och skyldigheten till underhållsstöd och hur underhållsstödet ska beräknas.

Läs hela handlingsplanen ”Förbättra villkoren för barn till ensamstående”.
Ladda ner F!:s tidigare rapport om ensamstående föräldrar.