Seminarium om islamisk feminism

14 augusti 2006

Unesco håller ett seminarium om islamisk feminism i Paris den 18–19 september.

Islamisk feminism kallas den rörelse som läser Koranen och tidig islamisk historia på ett nytt sätt, för att på så sätt ta religionen tillbaka från patriarkala och våldsamma tolkningar. Nu växer denna feministiska rörelse bland muslimska kvinnor (och en hel del män). Organisationer som Baobab i Nigeria, Sisters in Islam i Malaysia och Muslim Wake-Up kräver kvinnors rättigheter och deltagande (som böneledare t ex) och försöker, med teologiska argument, vinna trovärdighet för feministiska tankegångar i den muslimska världen. Rörelsen är särskilt viktig i länder som styrs av religiösa lagar (Nigeria t ex), och där religiös fundamentalism har ett starkt fäste. En sekulär (icke religiös) feminism, har i dagsläget mycket svårt att få utrymme där. Debatten mellan sekulära och religiösa feminister blir just därför ofta infekterad – det handlar om att acceptera eller inte acceptera en trosurkund som Koranen. Samtidigt menar många att den islamiska och muslimska feminismen kan fungera som brobyggare.
Att en företeelse som islamisk feminism över huvudtaget existerar är en reaktion från många kvinnor som antingen blivit besvikna över löften som aldrig infriats, eller som helt tar avstånd från det fundamentalistiska projektet och vill återta religionen från det som de ser som en splittrande och mycket farlig patriarkal politisk rörelse.

Många muslimer världen över söker nu efter alternativa vägar att leva och organisera samhället, utan att behöva kompromissa, vare sig med sin religiösa identitet eller sina mänskliga rättigheter. Den allra första internationella kongressen om islamisk feminism hölls i Barcelona i oktober 2005. Nu är en andra på gång, även den i regi av Unesco, i Paris där Unesco har sitt högkvarter, den 18–19 september.

Källa: ”Women Living under Muslim Laws” 8 augusti