Kultur, en valfråga

8 augusti 2006

Görel Elf arbetar på Utbildningsradion som projektledare. Hon är också ordförande i den svenska avdelningen av Wift; ”Women in Film and Television” ett internationellt nätverk för kvinnor verksamma inom film och media. Nu kandiderar hon till riksdagen för Fi. Valpatrullen ringde upp henne.

– Hej Görel.
– Hej.

– Hur ser du på kulturpolitik?
– Jag tycker att det behövs ett kvinnoperspektiv i kulturen lika väl som i politiken. Feminister måste skjuta in sig på mediebilden och den offentliga bilden av samhället och hur den påverkar oss, antingen vi vill eller inte. Därför behövs det kvinnor som utövare i alla medier och det tycker jag Fi skall kämpa för. Sen kan inte kulturpolitik formuleras som en enkel rättvisefråga – det är ingen mänsklig rättighet att få göra konst, film och TV – men det är en viktig samhällsfråga, eftersom vi alla lever i en ständig växelverkan mellan våra verkligheter och bilderna av den.
Hur ska det vara? Hur bör det vara? Vad anses vara ”normalt”? Det är frågor som jag hoppas få diskutera med människor under valrörelsen.

– Du åker ut på valturné nu och följer med i Fi-bussen. Hur känns det?
– Det ska bli roligt!