Tandlös utredning om jämställdhet på dagis

30 juli 2006

Delegationen för jämställdhet i förskolan har just lämnat över sitt slutbetänkande till statsrådet Lena Hallengren. Mycket av det delegationen kommer fram till sammanfaller med förslag som F! pekar på i sin utbildningspolitik, menar talesperson Sofia Karlsson.

– Det är bra att Anna Ekström och delgationen betonar vikten av en bra lärarutbildning och fördjupad genusforskning. Men som förslag är det alldeles för tandlöst och tamt, säger Sofia Karlsson.
– Det behövs inte fler lagar eller ändrade mål för förskolan. Här är vi eniga. Nu gäller det i stället att se till att de högt ställda kraven blir verklighet. Men då räcker det inte att tala om fler genuspedagoger eller att kommunerna ska bli bättre på att ta sitt jämställdhetsuppdrag på allvar. Jag saknar svar från delegationen på frågan hur kommunerna ska göra. Mål och riktlinjer räcker inte!

Sofia Karlsson
Talesperson, Feministiskt intitiativ