Orback får backning

30 juli 2006

– Det är bra att Jens Orback vill uppmärksamma de män som slår så att de kan få hjälp och vård. Nu hoppas vi också att alla kvinnor som utsätts för våldet och som fortfarande inte har någonstans att ta vägen får samma uppmärksamhet av ministern, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

– I många kommuner finns bara frivilliga krafter och ännu fler kommuner saknar helt skyddat boende. De 100 miljoner projektpengar som hittills avsatts i statsbudgeten räcker inte långt. Ett tydligt samhällsansvar för kvinnors säkerhet kräver ett målmedvetet och metodiskt arbete, ökad professionalisering och långsiktigt säkerställda anslag till kvinnojourerna. Kvinnors skyddsbehov ska inte kunna åsidosättas av patriarkala politiker på kommunal nivå, avslutar Gudrun Schyman.

För mer information se F!:s rapport I skuggan av våldet.

Gudrun Schyman
Talesperson, Feministiskt initiativ