Riga Pride attackerades

23 juli 2006

Förra veckan förbjöd de lettiska myndigheterna den planerade Pride-paraden i Riga. Under gårdagen attackerades deltagare i de pride-relaterade aktiviteter som trots detta genomfördes. Ett stort antal motdemonstranter kastade ägg och mänsklig avföring på HBT-aktivisterna. Under attackarna var den lettiska polisen utomordentligt passiva och på så sätt underlättade de motdemonstranternas homofoba yttringar och kränkande beteende.

– Det är vedervärdigt att gång på gång bevittna hur Östdemokratierna förnekar HBT-personer sina fri- och rättigheter och ser passivt till när människor hotas och trakasseras, säger Devrim Mavi. EU måste ta sitt ansvar och ställa krav på sina medlemsländer att verka för att alla ska åtnjuta sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, där demonstrationsrätten ska ingå som en självklarhet.

– Kampen för jämlika villkor för HBT-personer i hela världen är en feministisk kamp. Vi ser att normer och kärnfamiljeideal förtrycker och begränsar alla som inte lever enligt normen. Därför är det viktigt att ha ett feministiskt perspektiv även i utrikespolitiken, fortsätter hon.

F! anser att alla EU-länder måste kunna säkra sina medborgares fri- och rättigheter. F! kräver att den svenska regeringen tydligare tar avstånd från homofobin i Lettland. Vi anser även att den svenska regeringen måste understryka problemet i alla nordisk–baltiska- och EU-sammanhang framöver.

F! vill dessutom arbeta för en FN-konvention till skydd för HBT-personers mänskliga rättigheter.