Enastående mammor – valfråga för F!

28 maj 2006

Ensamstående mammors sociala och ekonomiska situation är en viktig valfråga för F!. Frågan har redan uppmärksammats i form av en rapport på mors dag. Enastående och makalösa mammor måste helt enkelt få det bättre.

Här följer några grundfakta:

  • Bensin för 18 kronor litern och mellanmjölk för 10,90. Så mycket skulle en barnfamilj med två vuxna få betala om de levde på samma nivå som ensamstående mammor med barn.
  • Sammanboende med barn har ökat sina disponibla inkomster med 28,8 procent från 1995 till 2004. För ensamstående mammor är ökningen mindre än hälften, 12,5 procent, under samma tidsperiod. För ensamstående män med barn är ökningen 20,5 procent.
  • Över 70 procent av de ensamstående mammorna oroar sig för familjens ekonomi. De har också mer problem med sömnen än andra grupper: nästan 40 procent av de ensamma mammorna uppger att de sover dåligt.
  • Ensamstående mammor har ansvar för 350 000 hemmaboende barn. Risken för ekonomisk utsatthet är tre gånger så stor för barn till ensamstående föräldrar (källa: Rädda barnen).

F!s valkrav:

  • Höj lägsta nivån för underhållsstödet till 2 000 kronor per månad, med en årlig uppräkning som följer samhällets generella löneökning.
  • Ge föräldrar bättre information om de regler som gäller för rätten och skyldigheten till underhållsstöd och hur underhållsstödet ska beräknas i samband med en separation.
  • Ändra regelverket så att framtida höjningar av barnbidraget inte innebär att den ekonomiska ersättningen till föräldrar med försörjningsstöd (socialbidrag) minskar i motsvarande mån – alla barn måste få del av en barnbidragshöjning!

F!-rapport maj 2006: Enastående och makalösa mammor

Gudrun Schyman i Göteborgsposten 27 maj 2006: Ensamstående mammor negligeras i debatten