Var är kvinnorna, Kamali?

16 juli 2006

Massoud Kamali har i sin utredning av den svenska integrationspolitiken (se bl a Dagens Nyheter den 14 juli) sett över skolväsendet, den politiska arenan och rättsväsendet, och det tycker Devrim Mavi är bra. Många delrapporter har varit mycket intressanta. Det är bra att frågor som rör strukturer kommer upp till debatt.
– Men var är kvinnorna?, frågar sig Mavi, som konstaterar att inte en enda av utredningens delrapporter har fokuserat på kvinnors situation.
– Om vi ska tala om integration behövs det en tydlig forskning om invandrarkvinnor som grupp. Vi måste våga tala om att patriarkatet samverkar med andra förtrycksordningar, som rasism och homofobi. Men dessa frågor tycks vara integrationsutredare Massoud Kamalis blinda fläck.
– Vi kan inte fortsätta att låtsas som om invandrade kvinnor och män lever under samma villkor, avslutar Mavi. Därför är jag kritisk till utredningens arbete.

F!s valkrav:

F! arbetar för en tydlig antidiskrimineringspolitik som fokuserar på kön och invandrade kvinnors livsvillkor. F!s valkrav rör arbetsmarknad, bostadspolitik och den diskriminering som drabbar kvinnor både i hemmet och ”på gatan”.

Den svenska flyktingpolitiken betraktar ofta kvinnor som medföljande. F! vänder på perspektiven och sätter kvinnor i fokus. Kvinnor som invandrar gör det t ex av delvis andra skäl än män. Många flyr sexualiserade hot och hot om tvångsäktenskap. Denna typ av hot ska vara asylgrundande.

F! stödjer kravet på positiv särbehandling av kvinnor och invandrare på arbetsmarknaden, inom polisen, domstolar och utbildningsväsendet.

För mer info, eller kommentarer från F!:s talesperson Devrim Mavi, kontakta F!:s pressjour på 0706-100 191.