Feministiskt initiativs arrangemang under Almedalsveckan

29 juni 2006

Nedan följer några av de programpunkter som Feministiskt initiativ arrangerade under Almedalsveckan.

Måndag 3 juli

Seminarium: Mannen – djur, odjur eller jämställd?
Ett samtal i skuggan av fotbolls-VM och valrörelsen

Vad hände med den svenska manligheten när JämO föreslog att Sverige skulle bojkotta VM? Hur ser en feministisk man på uttalanden som ”Män är djur”? Har partierna några mansröster att vinna på en feministisk politik i valrörelsen? Och vad är en jämställd man – egentligen?

Tid: 10.00–12.00

Plats: St:a Karins ruin, Stora torget

Medverkande:
Gustav Fridolin, riksdagsledamot, miljöpartiet
Lars Jalmert, mansforskare
Birger Östberg, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

Moderator: Lotta Gröning, journalist

Arr: Feministiskt initiativ

Seminarium: ”Vad är hindren för delad föräldraförsäkring?”

Feministiskt initiativ arrangerar ett seminarie som ställer frågan utifrån fyra olika perspektiv.

Tid: 14.00–16.00

Plats: Sal E30, Högskolan

Medverkande:
Anna-Karin Johansson, HTF, som tar sig an vilka hinder som föreligger på arbetsmarknaden och hos fackförbunden.
Författaren och fil dr Ylva Elwin Novak som ser vilka psykologiska aspekter som ligger i vägen.
Gudrun Schyman som ställer frågan varför det händer så lite i politiken fast man vet så mycket om de familjepolitiska beslutens inverkan
Nationalekonomen och Agorachefen Anna Thoursie som ser på frågan ur ekonomens perspektiv.

Moderator: Lotten Sunna, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

Arr: Feministiskt initiativ


Tisdag 4 juli

Seminarium: Samhällsbyggnad och social ekonomi

Seminariet handlar om samhällsbyggnad och social ekonomi. Hur ska samhällsbyggnadspolitiken utvecklas i Sverige idag? Hur skapar vi folkligt engagemang och ett byggande som möjliggör mångfald och socialt ansvarstagande inom samhälls- och bostadsbyggandet och den sociala infrastrukturen och ekonomin?

Tid: 10.00–12.00

Plats: St:a Karins ruin, Stora torget

Medverkande:
Ylva Larsson, Arkitekt SAR och riksdagskandidat, Feministiskt initiativ
Maria Hagberg, Fil Mag i Socialt arbete och riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

Arr: Feministiskt initiativ


Onsdag 5 juli

”Den feministiska utmaningen”

Sverige är ett land med jämförelsevis många kvinnor i politiken och ett land med flera politiska partier som har skrivit in feminismen i sina partiprogram. Vi har en numerärt jämställd regering och vi har en statsminister som är feminist. Trots en stundtals avancerad politisk retorik och en bitvis skärpt juridik har vi en diskriminerande praktik. Lönegapet mellan kvinnor och män ökar, sexismen i samhället går allt längre ner i åldrarna och mäns våld mot kvinnor är ett växande samhällsproblem. Står det politiska systemet med byxorna nere när det gäller kvinnors rättigheter? Ett samtal om varför det händer så lite trots att vi vet så mycket.

Tid: 11.30–13.00

Plats: St:a Karins ruin, Stora torget

Medverkande:
Kristina Alvendal, Moderaterna, ansvarig för jämställdhetsfrågor
Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet, partiledare
Josefin Brink, Vänsterpartiet, riksdagskandidat
Peter Eriksson, Miljöpartiet, språkrör
Nils Lundgren, Junilistan, partiledare
Ella Niia, Socialdemokraterna, ordf. i Hotell- och restaurang Facket, ledamot av partistyrelsen
Birgitta Ohlsson, Folkpartiet, riksdagsledamot
Desirée Pethrus-Engström, Kristdemokraterna, riksdagskandidat
Annika Qarlsson, Centerpartiet, riksdagsledamot, förbundsordförande för Centerkvinnorna
Gudrun Schyman, riksdagsledamot och talesperson för Feministiskt initiativ

Moderator: Lotta Gröning, journalist

Arr: Feministiskt initiativ

Slagfärdiga systrar

Ett samtal om att överleva våld och skapa feministisk politik. Seminarium och underhållning.

Tid: 15.00–17.00

Plats: St:a Karins ruin, Stora Torget

Medverkande: Systrarna Maria Carlshamre och Anna Källdén

Arr: Feministiskt initiativ


Torsdag 6 juli

Seminarium: Arbete mot diskriminering

Hur kan antidiskrimineringsarbete praktiskt bedrivas? Med vilka verktyg och utifrån vilken analys och vision?

Tid: 13.00–15.00

Plats: St:a Karins ruin, Stora torget

Medverkande:
Camilla Ericsson, Forum kvinnor och handikapp
Krister Fahlstedt, Fritt Fram
Anna-Karin Johansson, HTF
Paul Lappalainen, Centrum mot rasism
Elin Rosenberg, SFS
Anna Karin Skantz, RFSL

Moderator: Devrim Mavi, talesperson för Feministiskt initiativ

Arr: Feministiskt initiativ


Fredagen den 7 juli

Seminarium: ”Lön efter kön = Sant! = Sunt?”

Uppföljning av vårens intressanta diskussion om lönebildningen och industrins ledande roll inom lönebildningen. Utgångspunkten för det här seminariet är frågan
– Kan man säga att vi har en sund lönebildning när kvinnor diskrimineras systematiskt?
Ett underlag för seminariet är regeringens, och samarbetspartiernas, skrivelse ”Handlingsplanen för jämställda löner”. Medlingsinstitutets egen nyligen publicerade lönerapport kommer också att beröras.

Tid: 10.00–12.00

Plats: Sal E 30, Högskolan

Medverkar gör bland andra:
Lars Engström, rekryteringskonsult och författare till boken ”En sexists bekännelser”
Maj Nordin, utredare på Medlingsinstitutet
Anna Thoursie, fil.dr, f.d. LO, f.n. chef på tankesmedjan Agora
Marie Trollvik, med lång erfarenhet av personalarbete både i privat och off.sektor, har bl.a. lett JämO:s EU-projekt Women to the Top och Equal Pay

Moderator: Gudrun Schyman, riksdagsledamot och talesperson för Feministiskt initiativ

Arr: Feministiskt initiativ