Veckobrev nr 30 från Gudrun Schyman

25 juni 2006

Här kommer ett sista veckobrev innan sommarens vindar får fatt i oss. Det har redan varit den längsta natten men det ska inte hindra oss från att fortsätta att sprida ljus. Det patriarkala mörkret ska ge vika – eller hur?

Hej alla F!na medlemmar,

De kommande månaderna ska vi vara ute i en stegrande feministiskt folkbildningskampanj, med avslutning på valdagen. Kommer vi få betyget Godkännt? Kanske VG eller varför inte MVG? Att många fler kommer att veta betydligt mer både om könsmaktsordningen och andra diskriminerings- ordningar kan vi vara säkra på. Det betyder att ingenting kommer att bli sig likt. Den medvetenhet som bygger på
kunskap kan aldrig suddas ut. Den kunskap som leder till ökad medvetenhet kommer förr eller senare att resultera i handling. Det vet vi. Av historien och genom vårt eget arbete.

När vi politiserar könsmaktsordningens motsättningar och maktrelationer så händer det saker. I oss själva och i andra. Vi skakar om de etablerade partierna. Vi är på kollisionskurs med den officiella svenska jämställdhets- poltiken. Den som bygger på föreställningen om att vi alla är överens, att det råder konsensus, att det inte finns några konflikter, att det finns harmoni mellan könen, osv. Hand i hand ska vi ta oss till detta förlovade land som heter jämställdhet. Alla är för det. Ingen är emot. Alla vill ha rättvisa löner. Ingen är emot. Alla vet att det inte är sant. Skulle det vara sant skulle vi t.ex. inte ha lönediskriminering inom alla områden. Då skulle vi inte ha en situation där det inte ändrat sig nämnvärt på 20 år. Då skulle vi inte ha en riksdag med så många feministiska partier, en regering med lika många män som kvinnor och en statsminister som är feminist, samtidigt som vi ser en försämring av kvinnors löner och arbetsvillkor och en ökning av mäns våld mot kvinnor!

Det är detta vi nu ska berätta om. Den nuvarande politikens oförmåga. Behovet av att vidga politikens ramar och att vitalisera demokratin. Det provocerar. Vi är en politisk handling i oss själva. Vi utmanar den manliga maktordningen när vi som grund för vår organisering väljer en maktfråga som ingen vill tala högt om och som en del menar inte finns. En del tror att det är omöjligt att montera ner den patriarkala maktordningen. Det fanns dom som trodde det om apartheid också. Att se nödvändiga samhällsförändringar som omöjliga är att förneka historien och att förminska sig som människa. En som vet mycket om just detta är Nelson Mandela. Han har uttryckt det så här:

”Vår djupaste rädsla är inte
att vi är otillräckliga.
Vår djupaste rädsla är
att vi är kraftfulla bortom allt förnuft.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker
som skrämmer oss.
Vi frågar oss själva – vem är jag
att vara lysande, härlig, talangfull och fantastisk?
Faktiskt – vem är du att vara det?
Du är ett barn av Gud.
Att du spelar liten
gör inte världen bättre.
Det finns ingenting upplyst över att krympa
för att andra inte ska känna sig osäkra i din närhet.
Vi är födda att visa Gud härligheten
som finns inom oss.
Den finns inte bara inom några av oss
den finns i oss alla.
Och när vi låter vårt ljus lysa,
ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra det samma.
När vi blir fria från vår egen rädsla,
befriar vår närvaro automatiskt andra omkring oss.”

Edith Södergran skrev så här;
”Det anstår mig icke
att göra mig mindre än jag är”


Slutligen – varma soliga dagar, ljumma vindar, svalkande vågor, skugga i hängmattan och lite tid för eftertanke och reflektion. Allt det önskar jag er. Själv har jag förmånen att bo så att jag varje dag kan se hur himlen hånglar med havet. Det är stort!

Trevlig Sommar!
Gudrun

P.S. Med detta brev tar Veckobreven semester.D.S.

Ett P.S. till med information från Carl Johan som är ansvarig för att alla som ska rösta på oss också har en valsedel. Läs och anmäl dig!

Hej!

Den 17 september är det som vi alla vet riksdagsval! För att kunna ge alla feminister möjligheten att rösta på Fi måste vi se till att få ut våra valsedlar. Eftersom vi som nystartat parti inte får någon hjälp av kommunerna med detta måste vi göra allt jobb själva.
Det som framförallt behövs är personer som kan administrera distributionen i sin egen kommun. Arbetet kan delas in i två områden.

Listor för vallokaler och förtidsröstningslokaler
Av de nationellt ansvariga kommer man att få en preliminär lista med adresser till vallokaler som används i tidigare val. För förtidsröstningslokaler finns det preliminära listor att ladda ner från valmyndighetens hemsida. I vissa kommuner är man redan klar med vilka vallokaler och förtidsröstningslokaler som man kommer att använda sig av. För att ta reda på detta så ringer man till valnämnden i kommunen.

Planering av rutter
Nästa steg är att sätta sig ner med listorna, nålar, en karta och en kopp kaffe för att pricka in var vallokalerna ligger. Dels för att man på detta vis får en bra geografisk överblick och dels för att det ibland förekommer dubbletter (t.ex. när en vallokal har två ingångar med olika
adresser). Därefter gör man upp ett antal rutter. Hur många rutter beror dels på hur många man är som kan dela ut, dels på avstånd och dels på den tidsmarginal man har. Helst ska
valsedlarna nämligen vara ute till klockan 9.00 och därefter ska man göra rundan en gång till (mellan 12–15) för att se så att valsedlarna ligger kvar.

För mer information och/eller för att anmäla arbetsinsats för en kommun så maila till [email protected] eller ring mig, Carl Johan Folkesson, på 0709-400518 eller 040-88444.