F! Anmäler SVT till Granskningsnämnden

9 juni 2006

Feministiskt Initiativ anmäler SVT 1 till Granskningsnämnden för partiskhet i det inslag som gjordes i Rapport klockan 19.30 den 4 juni 2006.

Rapportinslaget benämns som ”vår granskning av de nya uppstickarpartierna” men verkar i stället ha som syfte att skada Feministiskt Initiativ utan att ta hänsyn till de krav som sändningstillståndet för Sveriges Television ställer på opartiskhet och saklighet. SVT har i sin egenskap av public service-företag här en särställning gentemot andra medier – därför är en noggrannare kontroll av att SVT lever upp till dessa krav mycket viktigt.

Det så kallade ”granskande” inslaget bygger på godtyckliga ihopklipp av tidigare inspelningar där delar kommer från Feministiskt Initiativs möten i kombination med nya intervjuer och ett besök på ett möte i Ljungskile med Gudrun Schyman. I slutet av programmet ställer SVT:s Elisabet Höglund frågor till Lars Oredsson som han svarar enligt följande:
– Blir du som man provocerad av hennes budskap?
– Nej, inte av det hon sa idag, men av en del av det som jag hört tidigare.
– Vadå?
– Jaa, ”män är djur”.

Resten av intervjun med Oredsson där han både påpekar att han vet att det inte är Feministiskt initiativ som gjort det uttalandet och i övrigt huvudsakligen uttrycker sig posititvt om organisationen och mötet i Ljungskile har klippts bort.

Att redaktionen för Rapport väljer att bortse från det faktum att Feministiskt Initiativ inte – i något sammanhang – har sagt att ”män är djur” visar att SVT:s syfte är att misskreditera och skada partiet och därmed medvetet vilseleda tittarna. Rapports ”granskning av partier” gör inte heller några som helst ansatser att belysa det politiska programmet som Feministiskt Initiativ har. Inte heller granskas partiets ekonomiska förutsättningar eller organisation eller några av de fakta som kunde vara relevanta vid ett granskande reportage av ett nytt parti.

Syftet med misskrediteringen av partiet understryks av det faktum att Elisabet Höglund väljer att bortse helt och hållet från de positiva uttalanden som flera andra personer som intervjuats uttryckt.

TV-dokumentären Könskriget är det program där uttrycket ”män är djur” användes. Det programmet har överhuvudtaget ingenting med Feministiskt initiativ att göra, något en nyhetsredaktion borde vara på det klara med. Det är också märkligt att SVT väljer – trots att programmet ”Könskriget” blev fällt i Granskningsnämnden – att fortsätta använda uttrycket ”män är djur”. Det visar att sådana beslut inte påverkar SVT:s agerande och SVT ignorerar helt Granskningsnämnden bedömning.

Feministiskt initiativs styrelse
Stockholm 09 juni 2006


Om detta i pressen:
www.resume.se