En annan mors dagshistoria

27 maj 2006

Mors dags historia kan spåras till antikens firande av Rhae (mor till världshelheten) eller Hilariafesten under romarriket eller 1600-talets England med en fridag för unga män och kvinnor som arbetade långt från hemmet som lärlingar, drängar och pigor och som fick en fridag sista dagen i fastan för att fara hem till sin mor – fast egentligen var det sin moderkyrka där de döptes som de skulle besöka.

Vår tids Mors dag brukar ibland också beskrivas att den härstammar från USA. Anna M Jarvis ville instifta Mors dag till minne av sin mor Anna Reese. Hennes ambitioner lyckades och första gången mors dag firades i USA var den 10 maj 1908. Enligt Nordiska museet berättas historien med orden ”Hon hade hela sitt liv varit extremt fäst vid sin mor. I sin ungdom hade hon haft en olycklig kärlek och hon hade aldrig gift sig utan bott kvar i barndomshemmet. Mamman hade kämpat för att ge människor bättre sanitära förhållanden och för att minska barnadödligheten. Frågorna var för den tiden några av de allra viktigaste frågorna för kvinnorna. Mamman organiserade ”Mothers day works clubs”. Anna Jarvis ville alltså instifta en dag som hyllade kvinnors kamp för en bättre värld. 1913 beslöt USAs president att dagen skulle firas. Att det fick en annan inriktning kan ha berott på att metodistkyrkan ansåg att moderskärleken måste betonas mer.

Det finns ännu en för många okänd kvinnohistoria kring Mors dag. År 1870 gav Julia Ward Howe ut ”Mors dags proklamation”. Det fick inget fäste, men var kanske en inspiration till mor och dotter Jarvis? Jag citerar några rader i fri översättning ur proklamationen:
Res er alla kvinnor med hjärtan!
Det säger avväpna, avväpna
En kongress med kvinnor utan nationsgränser
För vänskapliga överenskommelser i internationella frågor

Julia Ward Howe var aktiv i kampen mot slaveriet. Det är hon som har skrivit den mycket välkända ”Battle hymn of the Republic” . Hon liksom många andra började se kopplingen mellan svartas rättigheter och kvinnors. Då blev hon aktiv i kampen för kvinnors rösträtt. När Julia var en av de aktiva tillsammans med Lucy Stone startade American Women Suffrage Association.

Mors dag har alltså sitt ursprung i en begynnande fredsrörelse. Julia Ward Howe kom senare i livet att ägna all sin kraft till kampen för kvinnors rätt att tycka något om samhället dvs rösträtten. Thomas W Higginson skriver ”från det ögonblick när hon kom in i suffragett rörelsen […] det var en påtaglig skillnad; det gav en ny lyster till hennes ansikte, en ny avslappnad hållning[…]”.

I Sverige introducerades dagen 1919. Ingen visste riktigt hur den skulle firas. År 1929 gav Cecila Bååth-Holmberg tips i några punkter: hissa svenska flaggan, sång och kaffe till mor före uppstigandet, en gåva till mor, mor beredes vila så långt möjligt den dagen. Barnen ska bädda, laga mat och diska.

Så, kan det gå med en god tanke från kvinnorörelsen. Och inte finns det med i skolornas historieböcker. Och inte ska mannen göra hushållsarbete på Mors dag.

Stina Sundberg